Na stadionie sportowym w Staniątkach powstała Ogólnodostępna strefa sportowo-rekreacyjna dla każdego „od malucha po seniora” zrealizowana w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa  – MIRS. 

W ramach zadania strefa sportowo-rekreacyjna podzielona została na trzy strefy tematyczne: dla dzieci, młodzieży i seniorów wraz z bezpieczną nawierzchnią o łącznej powierzchni około 1200 m2. Obiekt sprzyja aktywności fizycznej oraz rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji zadania posiadają stosowne atesty techniczne oraz spełniają obowiązujące normy jakości. Przy realizacji zadania znalazły zastosowanie pro środowiskowe rozwiązania technologiczne poprzez wykorzystanie materiałów z recyklingu. Obiekt jest ogólnodostępny.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 362 351,39 zł. Województwo Małopolskie dofinansowało zadanie w wysokości 89 210,00 zł.