26 stycznia podczas Salonu Czwartkowego Akademii Dobrych Manier gościliśmy prof. dr. hab. Adama Bodnara specjalistę w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, do niedawna Rzecznika Praw Obywatelskich RP.

Czwartkowe spotkanie w Zamku Królewskim w Niepołomicach zgromadziło bardzo wielu gości. Uczestnicy wydarzenia nie tylko wysłuchali rozmowy profesor Teresy Olearczyk z profesorem Adamem Bodnarem, ale też chętnie zadawali pytania. Dyskusja na temat praworządności, rzetelności wykonywania obowiązków przez osoby pełniące funkcje publiczne, jawności podejmowanych przez rządzących decyzji przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych. Na koniec spotkania prof. Adam Bodnar podpisywał swoje książki.