W lipcu ma się zakończyć remont ul. Staniąteckiej. Póki co inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem.

Wykonano już kanalizację deszczową na całym odcinku. Zdemontowano istniejące oświetlenie uliczne w lesie i wykonano fundamenty pod nowe lampy oświetleniowe. Jednak do czasu pojawienia się nowego oświetlenia prosimy o zachowanie o szczególnej ostrożności po zapadnięciu zmroku.

Ponadto wykonano kanał technologiczny oraz przełożono kabel światłowodowy. Wzmocniono podłoże, wykonano podbudowę na odcinku nowej trasy drogi, ułożono krawężnik i ściek 2-rzędowy w 65%.

Jeszcze w tym miesiącu będzie dokończony krawężnik i ściek 2-rzędowy na odcinku drogi biegnącej przez las. W planach na najbliższe dni jest też regulacja studni teletechnicznych i kanalizacji deszczowej, montaż żeliw, ułożenie obrzeży oraz wykonanie podbudowy na ścieżce i chodniku (odcinek w lesie). Na poszerzonej drodze będzie wykonana podbudowa asfaltowa.

Oświetlona i poszerzona – o ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów – droga przez Puszczę, ma poprawić bezpieczeństwo m.in. osób dojeżdżających do przystanku kolejowego w Staniątkach.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu budowy placów park&ride. Jej zakończenie planowane jest na lipiec tego roku.

Projekt „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF” jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT.