W sobotę 4 września o godz. 12.00 w Zamku Królewskim, odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia burmistrza Andrzeja Wimmera Parkowi Miejskiemu w Niepołomicach.

Po oficjalnym otwarciu sesji i przywitaniu zaproszonych gości, wydarzenie rozpoczęło się projekcją filmu, który był przygotowany na 100-lecie objęcia urzędu burmistrza przez Andrzeja Wimmera. Po odczytaniu projektu uchwały, w sprawie nadania imienia burmistrza Wimmera Parkowi Miejskiemu przez przewodniczącego Marka Ciastonia, wszyscy radni przystąpili do głosowania. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych  i nagrodzona gromkimi brawami przez gości obecnych na sesji. W tym roku obchodziliśmy również jubileusz 30-lecia samorządu terytorialnego, który przez trwającą pandemię został przesunięty z ubiegłego roku. Rada Miejska wyraziła uznanie i podziękowania za wysiłek na rzecz budowy samorządowej. W przyjętej uchwale zaznaczono, że samorząd terytorialny stał się podstawową formą lokalnego życia publicznego.

Uhonorowanie medalami „Dziękujemy za wolność”

Podczas sesji prezes stowarzyszenia Sieć Solidarności Edward Nowak wręczył medale Dziękujemy za wolność mieszkańcom naszej gminy, którzy kiedyś mieli odwagę działać, narażając swoje zdrowie a nawet życie, bezinteresownie działając na rzecz innych. Medal „Dziękujemy za Wolność” ma stanowić symboliczne wyrażenie wdzięczności i podziękowania dla możliwie szerokiego kręgu ludzi, którzy w okresie po 13 grudnia 1981 roku brali udział w tworzeniu wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej rzeczpospolitej Polski.

Odsłonięcie tablicy w Parku Miejskim i Magistracie

Szczególnym wydarzeniem uroczystości było odsłonięcie tabliczki w Parku Miejskim oraz tablicy pamiątkowej w Magistracie przez wnuka i prawnuczkę burmistrza Wimmera – Mateusza i Martę Golińskich. Odsłonięcie tablicy uświetniła Orkiestra Strażacka „Lira”, która prowadziła pochód z Zamku do Magistratu, a także grała marsze wszystkim gościom i zebranym mieszkańcom. Honorową wartę przy tablicy pamiątkowej pełnili harcerze „Szczepu Puszcza”.

Wystawa w bibliotece

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć pod Ratuszem, wszyscy goście udali się do biblioteki aby zobaczyć wystawę pt. „Andrzej Wimmer, pierwszy burmistrz Niepołomic w wolnej Polsce”. Wystawa, którą można oglądać do końca października w Bibliotece Publicznej przybliża życie burmistrza Wimmera i pomaga docenić jego zasługi i starania dla naszego miasta.