11 września 2020 r. w oficynie dworskiej przy Kasztelu w Szymbarku otwarto wystawę pn. „RE-NOWACJE / Cmentarze Wielkiej Wojny w Małopolsce sto lat później”. Zaprezentowano na niej wybrane fotografie odnowionych cmentarzy z I wojny światowej z terenu Małopolski, w tym z naszej gminy.

Gminę Niepołomice – jako jedyną z Małopolski – doceniono za odnowienie dwóch obiektów: cmentarza nr 327 z I wojny światowej w Niepołomicach oraz cmentarza nr 325 z I wojny światowej w Woli Batorskiej – Sitowiec.

Wystawę przybliżającą wiedzę o istniejącym na terenie Małopolski zespole zabytkowych cmentarzy z I wojny światowej zainaugurował Zdzisław Thol – dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów oraz Józef Leśniak – wicewojewoda małopolski, Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk – dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego, Philipp Charwath – konsul generalny Austrii.

Renowacja cmentarzy wojennych ma duże znaczenie dla przyszłych pokoleń. Cmentarze wojenne niejednokrotnie odtwarzane są na podstawie dokumentacji historycznych i map archiwalnych. Wystawa w Szymbarku prezentuje wybrane, odnowione miejsca pamięci z terenu Małopolski, które w ciągu ostatnich stu lat uległy znacznej destrukcji i zostały wymazane z pamięci. Ich utrzymanie w należytym stanie jest naszą powinnością, zarówno wobec poległych, walczących za naszą wolność, jak również przyszłych pokoleń, które winny znać historię swoich dziadków.

Marta Walczak-Puchalska