Odwiedziliśmy dzisiaj plac budowy przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym, gdzie trwa gruntowna modernizacja obiektu.

Obecnie wykonujemy ścianki działowe, instalacje elektryczne, kanalizację sanitarną, deszczową wewnętrzną, klimatyzację i rekuperację. Wykonano dachy nad budynkiem. Trwa właśnie próba szczelności jednego z nich. Kończymy też montaż okien. Zbroimy mur oporowy, który będzie zabezpieczał układ skarpy pomiędzy szkolnymi boiskami a budynkiem MOA. Na placu budowy pracuje 30 pracowników.

Od jakiegoś czasu odbywają się tematyczne spotkania robocze. Podczas wczorajszego poruszano sprawy związane z układem energetycznym wewnętrznym i zewnętrznym, układem pożarniczym oraz oświetleniem tarasów obserwacyjnych i realizacją okablowań do projektowanych masztów.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Zakończenie robót planowane jest na 30 lipca 2020 roku.

Więcej informacji można znaleźć tutaj. 

Projekt jest realizowany w ramach działania 11.1.2. Rewitalizacja Miast Średnich i Małych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.