Odwiedziliśmy dzisiaj plac budowy przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym, gdzie trwa gruntowna modernizacja obiektu. Konstrukcja pod przyszłą kopułę pnie się w górę. 

Przed zimą planujemy zamontować w obiekcie okna i drzwi, a następnie rozpocząć roboty instalacyjne wewnątrz budynku, związane z: energetyką, systemem grzewczym, kanalizacją sanitarną i rozprowadzeniem wody, wentylacją, rekuperacją i klimatyzacją.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na 30 lipca 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj. 

Całkowita wartość projektu to ponad 11,4 mln zł. Gmina Niepołomice otrzymała na ten cel ponad 5,7 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Otrzymaliśmy też wsparcie w kwocie 2 mln zł z Powiatu Wielickiego. Umowę w tej sprawie podpisali na początku listopada 2019 roku: starosta Adam Kociołek wspólnie z wicestarostą Henrykiem Gaworem oraz burmistrz Niepołomic Roman Ptak. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj. 

Projekt jest realizowany w ramach działania 11.1.2. Rewitalizacja Miast Średnich i Małych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.