Zakończyła się przebudowa Izby Regionalnej. Budynek poddano gruntownej rewitalizacji.

Projekt przebudowy uzyskał akceptację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Budynek nie zmienił swojej formy architektonicznej. Nie zmieniła się również jego powierzchnia (184 mkw.). Przedłużono jedynie okap przybudówki. Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a sposób i układ zagospodarowania działki pozostały takie jak dotychczas.

W pierwszej kolejności prowadzono roboty wyburzeniowe oraz te związane z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej istniejących fundamentów. W obiekcie wymieniono drzwi, okna i wrota główne. Wykonano podłogi z drewna świerkowego i płyt gresowych. Odnowiono elewację budynku, zmieniono też pokrycie dachowe.

W obiekcie swoje miejsce znalazły także toalety publiczne, w tym dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku zaprojektowano tak, by ułatwić dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Budynek nadal będzie pełnił funkcję izby regionalnej i będzie miał charakter muzealny.

Inwestycję zrealizowała firma Budmet z Krakowa, wyłoniona w ramach przetargu. Koszt przedsięwzięcia noszącego nazwę „Renowacja Izby Regionalnej” wyniósł niemal 700 tys. zł. Uzyskaliśmy na ten cel ponad 170 tys. zł dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pieniądze pozyskaliśmy przy współudziale Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego.