Poprawiono dn.: 25.04.2023

Gmina Niepołomice kupiła i zaadaptowała budynek przy ul. Targowej 7, gdzie przeprowadziła się część pracowników urzędu miasta, a także gminne jednostki. Obiekt już funkcjonuje.

Budynek przy ul. Targowej 7 w Niepołomicach skupia kilka instytucji o różnorodnym charakterze:
– monitoring miejski,
– Straż Miejska, tel. 12 281 02 04, 12 250 94 94
– Referat Ochrony Powietrza, czyli tzw. zespół Ekodoradców , tel. +48 12 250 94 54, +48 12 250 94 89
– Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. +48 12 250 94 61
– Pełnomocnik do spraw Bezpieczeństwa oraz Zarządzania Kryzysowego, tel. 12 250 94 90
– Pełnomocnik do spraw Ochotniczych Straży Pożarnych, tel. 12 250 94 90

Telefony i godziny funkcjonowania powyższych jednostek pozostają takie jak dotychczas.

Straż Miejska pracuje od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00. Natomiast pozostałe jednostki działają w godzinach pracy urzędu.

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach jest czynny:
w poniedziałki od godziny 8.00 do 17.00,
od wtorku do czwartku od 8.00 do 16.00,
w piątki od 8.00 do 15.00.