Odwiedziliśmy dziś plac budowy przy powstającym zjeździe z autostrady A4 w Podłężu.

Obecnie wykonujemy warstwy bitumiczne podbudowy na pasach włączeniowych na autostradzie, z połączeniem ich z wykonanymi już warstwami bitumicznymi na łącznicy północnej i południowej.

Od 24 kwietnia na pasach będą kładzione warstwy ścieralne (SMA8). Między 27 a 30 kwietnia na rondzie południowym zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, tam bowiem też będzie położona warstwa ścieralna.

W maju rozpoczynamy roboty związane z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli z wykonaniem pełnego oznakowania pasów wjazdowych, łącznic i rond.

Do końca czerwca będą trwały roboty wykończeniowe i estetyzacja węzła. Ponadto wykonawca i inwestor będą przygotowywać dokumentację niezbędną do końcowego odbioru inwestycji.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zjazd zostanie otwarty już na początku lipca 2020.