Rozpoczęło się asfaltowanie łącznicy północnej i południowej, rond oraz drogi wojewódzkiej w miejscu, gdzie powstaje zjazd z autostrady A4 w Podłężu.  

Obecnie wylewana jest pierwsza warstwa wiążąca wynosząca 13 cm. Następnie pojawi się druga warstwa wiążąca o grubości 12 cm. Przy dobrej pogodzie prace te potrwają około dwóch tygodni. Następnym etapem będzie położenie trzeciej warstwy – ścieralnej. Na ukończeniu jest już rondo południowe – na nim też wkrótce pojawi się asfalt.

Inwestycję wykonuje firma Trakcja PRKiI. Wszystkie roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Zjazd powinien być gotowy do połowy 2020 roku.