Ogłoszono wyniki naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Funduszu, na który składają się pieniądze nas wszystkich. Niepołomice w bieżącym rozdaniu otrzymały 0 zł. Słownie: zero złotych. Patrząc na powiat wielicki, nie jesteśmy sami: jakichkolwiek pieniędzy rządowych nie zobaczą także mieszkańcy gmin Biskupice, Gdów i Wieliczka.

W ramach wskazanego wyżej programu gmina złożyła wniosek o dofinansowanie II etapu obwodnicy Niepołomic. Wniosek dotyczył zaledwie ok. 25% kwoty całości inwestycji – czyli 7 mln złotych. Pozostałe koszty – 21,5 mln złotych – planowano pokryć z własnych środków.

Analizując w skali całego kraju mapę gmin, które otrzymały rządowe wsparcie, widać jednoznacznie, że największe szanse na otrzymanie pieniędzy mieli ci wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, którzy mogą „pochwalić” się legitymacją partyjną PiS.

Premier Morawiecki na etapie formułowania konkursu, mógł po prostu jasno zakomunikować: do wniosku aplikacyjnego, jako załącznik, należy dołączyć również kserokopię partyjnej legitymacji Prawa i Sprawiedliwości lub ewentualne pisemne potwierdzenie od szefów lokalnych struktur partii, że dana gmina warta jest dofinansowania. Wtedy pracy byłoby zdecydowanie mniej przy składaniu i ocenie wniosków, bo kryteria byłyby jasno określone.

Pełniący funkcję burmistrza potwierdzał, że wskazane wyżej 7 mln złotych trafi do Niepołomic. Ostatecznie jednak okazało się – już po zakończeniu jego „misji” w Niepołomicach – że środki te trafiły gdzie indziej.

Przykre to i smutne. Pracuję w samorządzie od ćwierć wieku i tak upolitycznionego podziału środków rządowych jeszcze nie widziałem.

Wniosek był bardzo dobry, a po odejściu ze stanowiska pana Zielińskiego stał się bardzo zły.

Ciekawią mnie tłumaczenia baronów wielickiego PiS-u, którzy mówią – jak posłanka Urszula Rusecka – że odrzucane były te wnioski, które nie zakładały wkładu własnego gmin, tylko finansowanie w 100% z rządowych środków.

A przecież Niepołomice nie składały wniosku, który zakładał pełne finansowanie rządowe. Do naszych środków, w wysokości 75% kosztów całości inwestycji, wnioskowaliśmy do rządu o dołożenie zaledwie 25%.

Nasz wniosek, z takim montażem finansowym i niewielkim wkładem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, powinien otwierać listę rankingową. A z powodów czysto politycznych – znalazł się na szarym końcu.

Panie Premierze Morawiecki, Pani Posłanko Rusecka! Nie zrobiliście na złość Romanowi Ptakowi. Zrobiliście na złość mieszkańcom gminy Niepołomice.

Roman Ptak
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice