„Pomóżmy odrodzić się ziemi, gdy chcemy odradzać się sami. Pomóżmy odrodzić się ziemi, czystymi lasami, rzekami. Pomóżmy się orłom wzbić w niebo, w przejrzyste błękity – wysoko! Pomóżmy się wznosić nadziejom ku śnieżnym od bieli obłokom” – te wymowne słowa piosenki zobowiązują nas wszystkich do większej troski o nasze środowisko. Wspaniałymi darami jakie oferuje nam Matka Ziemia trzeba gospodarować mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń.

Rodzice są niepodważalnym autorytetem dla dziecka. Dzieci lubią naśladować dorosłych, a zachowania zaobserwowane i wyniesione z domu, zwykle stają się także ich nawykami w życiu dorosłym. Dlatego bardzo ważna jest edukacja maluchów poprzez dawanie im dobrego przykładu oraz wychowywanie w duchu ekologii. „Drzwi do przyrody” są otwarte także w szkole. Nauczyciele odgrywają istotną rolę w kształtowaniu przyjaznych naturze postaw. Najbardziej skuteczne są metody wpływające na wyobraźnię, dlatego pedagodzy powinni od czasu do czasu prowadzić zajęcia w bliskiej styczności z przyrodą, organizować zielone szkoły, wycieczki czy różne wędrówki. Czas spędzony na łonie natury, to świetna okazja do popatrzenia, jak bije „zielone serce przyrody”. „…Przyrody nie można uczyć tylko za pomocą książek. Byłoby to zajęcie szare i nudne, dziecko powinno badać zjawiska i procesy w sali i poza nią. Trzeba wyjść do ogrodu, parku, sadu, na pole, na łąkę do lasu, nad staw, pokazywać roślinność w warunkach naturalnych. Pokazywanie przyrody na obrazku nie wystarczy.” ~ Kazimierz Denek

Ekologiczne spektakle teatralne są także doskonałym sposobem na edukowanie dzieci. Dlatego po raz kolejny wspólnie z Krakowskim Biurem Promocji Kultury przygotowaliśmy w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa spektakl ekologiczny dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat ze szkół podstawowych z naszej gminy. Cieszy nas fakt, że nauczyciele zaangażowali swoich podopiecznych do udziału w naszym spektaklu. Młodsi uczniowie obejrzeli spektakl „Dusza lasu”, poruszający tak ważne tematy jak zanieczyszczenie powietrza i segregacja odpadów. Dowiedzieli się również, jak istotna dla ludzi jest dzika przyroda i jak dbać o lasy.

Niezaprzeczalnym atutem zaprezentowanego przedstawienia była znakomita gra aktorska. Spektakl miał formę wesołej, interaktywnej zabawy z dziecięcą publicznością. Na scenie nie zabrakło piosenek, muzyki i barwnych kostiumów. Dzieci z wielkim zapałem wzięły udział w ekologicznej zabawie i zapewne zrozumiały jak ważna jest dla wszystkich otaczająca nas przyroda. Ziemia ma swoich małych przyjaciół, którzy deklarują się o nią dbać.

Ewelina Matras