Szanowni Państwo,

przedstawiam raport z wydarzeń mijającego tygodnia:

  • W poniedziałek nad częścią gminy Niepołomice przeszła nawałnica połączona z silnym gradem. Najmocniej ucierpiały zachodnie sołectwa oraz samo miasto. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, samochody, a także niektóre obiekty komunalne. Lodowe kulki spowodowały też straty na terenie Strefy Inwestycyjnej. Nawałnica była tak intensywna, że strażacy mieli z usuwaniem jej skutków pełne ręce roboty do późnych godzin nocnych. Należą im się za to słowa podziękowania!
  • Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej przy wsparciu urzędników z Magistratu rozpoczną szacowanie zgłoszonych przez mieszkańców do MGOPS strat po nawałnicach. Prawidłowe wyszacowanie szkód jest niezbędne do złożenia wniosków do Wojewody Małopolskiego o przyznanie środków na pomoc dla najbardziej poszkodowanych przez kataklizm. Szczegóły w najbliższych dniach zostaną opublikowane na naszej stronie i w mediach społecznościowych.
  • Dobra wiadomość dla mieszkańców Podłęża: w połowie lipca ruszą prace przy budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w ich miejscowości. Wykonawcą będzie dobrze znana, lokalna firma Ościeżnica. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już od grudnia będzie można przejść chodnikiem od wiaduktu kolejowego do zjazdu z autostrady. Koszt inwestycji to 1,3 mln zł, płatne po połowie przez gminę i Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dodatkowo gmina Niepołomice udzieli dotacji celowej w wysokości 17,5 tysiąca złotych dla Województwa Małopolskiego na doświetlenia przejścia dla pieszych przez drogę nr 964 w tej miejscowości.
  • We czwartek odbyła się XX sesja Rady Miejskiej, w której przedstawiłem sprawozdanie z mojej pracy w okresie między sesjami. Choć co prawda jako pełniącego funkcję burmistrza, przepisy nie obligują mnie do obecności na posiedzeniach, to bardzo się cieszę, że moja obecność umożliwiła dialog z radnymi. Jest mi niezmiernie miło, iż większość radnych zaczęła sygnalizować potrzeby mieszkańców takie jak wykonanie nakładek asfaltowych, budowa chodników czy oświetlenia.
  • Podczas sesji, między innymi, poznaliśmy sprawozdanie z działalności Niepołomickiego Centrum Medycznego oraz Pogotowia Ratunkowego. W ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że w 2019 roku NCM udzieliło prawie 140 tysięcy porad, a pogotowie wyjeżdżało 2375 razy udzielając pomocy 2415 osobom.
  • We czwartek Niepołomice odwiedził wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka w towarzystwie pani poseł Urszuli Ruseckiej i przewodniczącego rady Powiatu Wielickiego Tomasza Tomali. Wizyta była okazją do rozmowy o niezbędnych inwestycjach, na które czekają mieszkańcy gminy Niepołomice. Między innymi o rozbudowie systemu kanalizacji i wodociągów we wschodniej części gminy, na co zagwarantowane są 4 miliony dofinansowania. To też inwestycje w bezpieczeństwo pieszych i kierowców korzystających zwłaszcza ze wspomnianej już wcześniej drogi wojewódzkiej nr 964.
  • Od najbliższego poniedziałku wprowadzamy innowację w pracy urzędu miasta. Magistrat będzie czynny dłużej, bo od 7.00 rano. Pracownicy będą mogli przychodzić do biur między 7.00, a 8.00 i wychodzić po ośmiu godzinach (w poniedziałek po 9, a w piątek po 7) przy czym godziny zamknięcia urzędu nie ulegną zmianie. Zmiana będzie obowiązywać przynajmniej w okresie wakacji. Dzięki temu część z Państwa zyska możliwość załatwienia spraw urzędowych jeszcze przed pracą.
  • A w niedzielę odbędą się pierwsze w sezonie zawody sportowe dla amatorów: bieg W Pogoni za Żubrem. Wprawdzie w reżimie sanitarnym i z ograniczoną liczbą osób, ale to kolejna jaskółka zwiastująca normalizację po pandemii.

Krystian Zieliński
Pełniący funkcję burmistrza miasta i gminy Niepołomice