Szanowni Państwo,

Zachęcam do lektury kolejnego raportu z mijającego tygodnia, tym razem rozszerzonego o moje sprawozdanie z prac między sesjami Rady Miejskiej.

  • Od poniedziałku, 25 maja, w miarę normalnie funkcjonuje niepołomicki magistrat. Przy wejściu dostępne są środki do dezynfekcji rąk, z których prosimy korzystać. W uwagi na możliwości lokalowe, w niektórych pomieszczeniach są ograniczenia w ilości obsługiwanych klientów, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby osobiście załatwiać sprawy urzędowe.
  • Od poniedziałku 1 czerwca wznawiam swoje cotygodniowe dyżury. Zapraszam Państwa tradycyjnie w godzinach od 15.00 do 17.00. Czy czwartkowe dyżury również wrócą okaże się po zainteresowaniu poniedziałkowymi spotkaniami.
  • Przygotowaliśmy Raport o Stanie Gminy. Jest dostępny po kliknięciu w ten odnośnik.
  • Raport z tego tygodnia chcę rozszerzyć o moje sprawozdanie z prac między sesjami Rady Miejskiej. Tam znajdują się informacje min. o podpisanych przeze mnie zarządzeniach, a także o budzącej dużo emocji sytuacji związanej w Fundacją Zamek Królewski w Niepołomicach. Raport znajduje się tutaj.
  • Trwa wczorajsza sesja Rady Miejskiej. Trwa, ponieważ została przerwana do poniedziałku do godziny 17.15. Radni wskazywali moją nieobecność jako jeden z powodów zarządzenia przerwy. Swoje sprawozdanie z prac między sesjami sporządziłem pisemnie i przesłałem wszystkim Radnym, a uchwały przedkładane Radzie są przygotowane po części z pisemnymi uzasadnieniami (jeżeli wnioskują o to radni). W sesji uczestniczą kierownicy lub przedstawiciele referatów, którzy bezpośrednio tworzą projekty uchwał i są przygotowani do wyjaśniania projektowanych regulacji prawnych. Wydaje mi się, że moja obecność ani nie ułatwia, ani nie utrudnia podejmowania uchwał, które przecież służą mieszkańcom gminy Niepołomice. Uczestniczenie Burmistrza, czy też osoby pełniącej funkcje burmistrza w sesji jest jego prerogatywą i żaden z przepisów ustawy czy statutu nie nakłada obowiązku uczestnictwa w sesji Rady Miejskiej. Natomiast obowiązek taki mają radni, gdyż to oni tworzą prawo lokalne głosując nad uchwałami, więc ich obecność jest niezbędna jako organ uchwałodawczy. Jednocześnie przypominam, że byłem i jestem otwarty na spotkania z mieszkańcami (powraca dyżur poniedziałkowy), jak i z radnymi, którzy byli i nadal są zawsze mile widziany w Urzędzie

Krystian Zieliński
Pełniący funkcję burmistrza miasta i gminy Niepołomice