W obliczu globalnego zagrożenia koronawirusem jakże znamienne są słowa naszego Papieża „Nie lękajcie się”. W tych trudnych dla wszystkich dniach niech nadzieja i wiara będzie kierunkowskazem w pokonaniu bezsilności i zwątpienia.

Na naszej ziemi niepołomickiej powstał szlak papieski jako żywe świadectwo o Papieżu, który żył wśród nas. Jest to powód do refleksji nad ziemską egzystencją i pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy idziemy śladami, które nam pozostawił Piotr naszych czasów?

Na niepołomickiej ziemi jest wiele śladów, znaków i dowodów jakie pozostawił nam nasz wielki Polak. Karol Wojtyła przyjeżdżał do Niepołomic zupełnie bez zapowiedzi. Szedł do kościoła i modlił się przed swoim patronem, św. Karolem Boromeuszem.

Przypominamy w tym szczególnym dniu jakie pozostawił po sobie trwałe ślady wspomnień:

1. Spływ kajakiem z Krakowa do Niepołomic, 30 maja 1954 r.

2. Pobyt z okazji święta Patrona Karola Boromeusza, 4 listopada 1973 r.
Ksiądz Karol Wojtyła co roku przybywał jako pielgrzym do Niepołomic 4 listopada do kaplicy św. Karola Boromeusza, aby odprawić mszę św. z racji odpustu swojego imiennika.
Przyciągało go do sanktuarium jego patrona i do proboszcza parafii niepołomickiej księdza Andrzeja Fidelusa, który był mu dobrze znany. Z Krakowa do Niepołomic było niedaleko, więc przyjeżdżał tu często prywatnie, a czasem wyjeżdżali wspólnie w góry.

3. Wizytacja kanonicza biskupa Wojtyły, 18-20 września 1960 r.

W 1960 r. przeprowadził wizytację kanoniczą, a w następnych latach przybywał jako pielgrzym do swego patrona św. Karola Boromeusza. Z Rzymu przysyłał błogosławieństwo i pozdrowienia dla parafii.

Na stronach 98-100 niepołomickiej kroniki parafialnej (założonej w roku 1877) znajdujemy zapisy ks. Proboszcza Andrzeja Fidelusa z roku 1960 opisujące przebieg wizytacji kanonicznej parafii niepołomickiej przez ks. bp. Karola Wojtyłę.

Podczas tej wizyty odwiedził również przydrożną kapliczkę na Jazach, następnie wizytował Dom Prowincjalny ss. Służebniczek w Staniątkach. Następnie odwiedził i poświęcił pomnik ku czci pomordowanych w Puszczy w czasie II wojny światowej, potem odwiedził cmentarz grzebalny. Następnie zwiedzał zamek, wizytował dom SS. Augustianek

4. Konsekracja kościoła w Podłężu, 3 maja 1964

5. Uroczystość Milenijna ku czci Św. Karola Boromeusza, rok 1966 oraz przewodniczył uroczystościom 25 września 1966 r. podczas obchodów 750-lecia Opactwa w Staniątkach

6. Kard. K. Wojtyła na uroczystości Patrona św. K. Boromeusza, 4 listopada 1968 r. oraz uczestniczył w nawiedzeniu Opactwa w Staniątkach 14 stycznia 1968 r.

7. Uczestniczył podczas benedykcji Matki Ksieni w Staniątkach 29 sierpnia 1971 r.

8. 15 września 1974 r. brał udział we mszy św. z okazji 50-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Bolesnej w Staniątkach

Pamięć potrzebuje znaków i takich drogowskazów w gminie Niepołomice posiadamy wiele:

1. Nadanie Zespołowi Szkół w Niepołomicach imienia „Jan Paweł II”, 6 grudnia 1993 r.
Dla upamiętnienia tego wydarzenia, komitet budowy szkoły wmurował tablicę spiżową z wizerunkiem Ojca Świętego przy wejściu w jej progi, zaś komitet rodzicielski ufundował sztandar dla szkoły, a uczniowie i nauczyciele ustanowili dzień 16 października świętem szkoły i dniem patrona szkoły.

2. 4 października 2008 odsłnięto mozaikę Jan Paweł II – Papież.
Na specjalną prośbę władz gminy oraz parafii Kardynał Angelo Comastri wyraził zgodę, by w Watykańskiej Pracowni Mozaik wykonana została podobizna Ojca św. Jana Pawła II według zdjęcia, które od dnia jego pogrzebu umieszczone zostało na ścianie kaplicy św. Karola Boromeusza. Oddajemy hołd temu, który odwiedzał niepołomickie sanktuarium swojego patrona.

3. 4 listopada 2008 poświęcono w Zespole Szkół w Niepołomicach rzeźbę przedstawiającą klęczącego na modlitwie w kaplicy swego św. Patrona Karola Boromeusza biskupa Karola Wojtyły, podczas wizytacji kanoniczej parafii niepołomickiej. Projekt rzeźby wykonał Marek Maślaniec.

Marta Walczak-Puchalska