Dziś nastąpiła długo wyczekiwana chwila. Na moim biurku leży podpisana i prawomocna zgoda na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – etap I (obwodnica Podłęża)”. Czyli w skrócie: ostatni dokument wymagany do rozpoczęcia budowy obwodnicy tej miejscowości.

Dokument został podpisany już w piątek, ale dziś otrzymaliśmy go fizycznie.

Przypomnijmy, że w ramach zadania powstanie 2,2 km drogi łączącej wschodnie rondo przy zjeździe z autostrady z ulicą Kwiatkowskiego w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. Zbudowanie tego stosunkowo krótkiego odcinka drogi wymaga powstania stupięćdziesięciometrowego przejazdu nad torami kolejowymi oraz przepustów nad rzekami: Bogusława i Podłężanka.

To właśnie obiekty inżynieryjne stanowią główny koszt zadania o wartości prawie 57,5 mln zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wyniesie 34 mln zł, a wkład budżetu państwa to cztery miliony złotych.

Co ciekawe po ukończeniu budowy zmieniony zostanie przebieg drogi wojewódzkiej 964, która zostanie pociągnięta nową drogą, a ulica przez Podłęże straci status drogi wojewódzkiej. Po zmianach ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza centrum miejscowości, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa oraz większy spokój mieszkańców.

Jeszcze w tym tygodniu przekażemy plac budowy, zatem można spodziewać się rozpoczęcia pierwszych prac. Obwodnicę zbuduje konsorcjum firm Eurovia Polska S.A. oraz Nowak-Mosty sp. z o.o. Przy dobrej pogodzie inwestycja powinna być gotowa do końca 2021 roku.

To również okazja do podziękowania dla osób, bez których pracy inwestycja nie mogłaby wystartować. To oczywiście wojewoda małopolski Łukasz Kmita, z którego upoważnienia została wydana decyzja ZRiD. To przedstawiciele władz regionalnych z wicemarszałkiem Łukaszem Smółką, obecnym podczas podpisania umowy z wykonawcą inwestycji. To Tomasz Tomala z Ministerstwa Infrastruktury dzięki którego wsparciu mogliśmy liczyć na dodatkowe pieniądze z budżetu centralnego. Inwestycję wspierali też lokalni parlamentarzyści, a podkreślić chcę w szczególności zaangażowanie Urszuli Ruseckiej i Rafała Bochenka. Należy też podkreślić rolę Pana Romana Ptaka oraz Pana Adama Twardowskiego, których prace przy tym zadaniu kontynuujemy. I wreszcie podziękowania dla pracowników magistratu odpowiedzialnych za inwestycję z Bogusławem Iwulskim i Grzegorzem Sendorem na czele.

Krystian Zieliński
Pełniący funkcję burmistrza miasta i gminy Niepołomice

Projekt nr RPMP.07.01.01-12-0146/18 pn. „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – etap I” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.