18 maja 2020 roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły.

Przyszły papież, św. Jan Paweł II, urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach.

W 2019 r. uchwałą przyjętą przez Sejm ustanowiono rok 2020 Rokiem Jana Pawła II. W uzasadnieniu podkreślono, że Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II będzie dla naszego narodu wciąż inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej” – napisano w dokumencie.

W uchwale Senatu z 2019 r. podkreślono jego wyjątkowość w następujący sposób: „…jako intelektualista, filozof i poeta, ale także aktor, miał doskonały kontakt z osobami ze świata nauki, kultury i sztuki, a jednocześnie docierał ze swym nauczaniem, jako pielgrzym i turysta, miłośnik gór, do młodego pokolenia, które darzyło go wyjątkową miłością”.

Równocześnie Litwa przystąpiła do tego wydarzenia. W grudniu 2019 r. Sejm Litwy ustanowił rok 2020 również Rokiem Jana Pawła II. Wniosek został poparty przez wszystkich parlamentarzystów. Uzasadniając swoją decyzję podkreślono, iż: „Święty Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który odwiedził Litwę. Jego wizyta duszpasterska (w krajach bałtyckich) w 1993 r. stała się wielkim moralnym i dyplomatycznym wsparciem dla Litwy po odzyskaniu niepodległości”.

Ślady stóp na ziemi niepołomickiej Patrona wszech czasów.

Karol Wojtyła przyjeżdżał do Niepołomic zupełnie bez zapowiedzi. Szedł do kościoła i modlił się przed swoim Patronem. Często spotykał się z proboszczem parafii Niepołomice, ks. Andrzejem Fidelusem. Jako biskup, arcybiskup i kardynał niemal co roku, 4 listopada, przybywał jako pielgrzym do Niepołomic. W kaplicy św. Karola Boromeusza, swojego imiennika, odprawiał mszę św. oraz modlił się o wstawiennictwo do swego Patrona.

W Kaplicy św. Karola Boromeusza znajduje się marmurowa tablica upamiętniająca wizyty Karola Wojtyły w kościele parafialnym pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach.

W 1960 roku, od 18 do 20 września biskup Karol Wojtyła przeprowadził wizytację kanoniczą w parafii niepołomickiej. Witany tłumnie przez społeczność niepołomicką, odprawił mszę świętą w intencji małżonków i chorych. Podpisał również księgi w kancelarii parafialnej.
4 listopada 1966 roku przybył już jako metropolita krakowski na uroczystości milenijne ku czci św. Karola Boromeusza. Celebrował mszę świętą i wygłosił kazanie.

W 1979 r. kiedy Ojciec Św. wracał do Rzymu po pierwszej pielgrzymce po Polsce, ówczesny proboszcz parafii niepołomickiej, ks. Andrzej Fidelus towarzyszył ceremonii pożegnania na lotnisku w Balicach. Ciekawostką jest fakt, iż papież pożegnał się również osobiście wtedy z ks. A. Fidelusem uścisnąwszy jego ręce powiedział: „Fidelus, ja już tam do was nigdy nie przyjadę…

Bezpośrednio do Ojca Św. do Rzymu wysłano również telegram okolicznościowy z zapewnieniem o gorących modlitwach i nieustannej pamięci o Ojcu Św. w Sanktuarium św. Karola.

W 2000 r. odbyła się pielgrzymka do Rzymu zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. W trakcie spotkania zostały przekazane dary od społeczności lokalnych. Darem Niepołomic był m.in. obraz przedstawiający fragment niepołomickiego kościoła. Na ten obraz Ojciec Święty bardzo radośnie zareagował. Cieszy fakt, że pamięć kaplicy z cudownym obrazem św. Karola Boromeusza została głęboko zachowana w sercu Jana Pawła II.

Dla upamiętnienia obecności Karola Wojtyły w Zamku Królewskim oraz w 25. rocznicę zamachu na Ojca Świętego w ogrodach zamkowych został posadzony Dąb Papieski. Wyhodowana sadzonka dębu (drzewo uznawane jako święte) pochodzi z nasion poświęconych przez papieża Jana Pawła II w dniu 28.04.2004 r.

Karol Wojtyła swoim życiem uczył nas głębokiej wiary, miłości Boga i do bliźniego. Niejednokrotnie podkreślał, że „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. On sam dzielił się sobą, pielgrzymując po całym świecie.
Cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać.” – te ostatnie słowa Papieża wypowiedziane na krakowskim lotnisku w 2002 r, do dziś pamiętamy. Jego wzruszenie świadczyło o wielkiej tęsknocie za Polską.

Z inicjatywy Miasta i Gminy Niepołomice przy współudziale Starostwa Powiatu Wielickiego i współpracy z Fundacją Szlaki Papieskie, powstał Szlak Miejsc Papieskich na Ziemi Wielickiej. Jest to wyraz oddania czci i szacunku dla Wielkiego Polaka. Świadectwo nieprzemijania pamięci jego drogowskazów. Pamięć potrzebuje znaków dla przyszłych pokoleń.

Marta Walczak-Puchalska