W ciągu dwóch tygodni otrzymaliśmy promesy na ponad 10 milionów złotych: część ze środków rządowej Tarczy Antykryzysowej dla Samorządów, a część w ramach pieniędzy unijnych na rozbudowę systemu oczyszczania ścieków.

Tarcza Antykryzysowa

To rządowy program wsparcia samorządów w okresie walki z koronawirusem. Pandemia odbiła się negatywnie na finansach gmin i powiatów. Realizacja części zadań stanęła pod znakiem zapytania. Dlatego bezpośrednie wsparcie finansowe samorządów jest tak ważne. Łącznie do gmin ma trafić 5 mld złotych. Cieszę się, że ponad 6 milionów z nich to środki, które wpłyną na rachunek gminy Niepołomice. Gminy mają czas do 1 sierpnia na zastanowienie się nad przeznaczeniem tych pieniędzy.

W ciągu ostatnich tygodni miałem okazję spotkać się z niektórymi sołtysami i przedstawicielami rad sołeckich. Z pozostałymi oraz z przewodniczącymi zarządów osiedli będę chciał porozmawiać w najbliższym czasie. Dzięki temu mogę lepiej poznać potrzeby i specyfikę poszczególnych miejscowości. I być może dzięki środkom z Tarczy Antykryzysowej zrealizować zadania istotne dla mieszkańców, a nieujęte w budżecie.

6,4 miliona złotych do sporo pieniędzy, które mogą pozytywnie wpłynąć na jakość życia w sołectwach i osiedlach. Chciałbym około połowę tej kwoty przeznaczyć na poprawę jakości dróg gminnych, co wpłynie nie tylko na wygodę, ale i bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Pozostała część mogłaby pokryć koszty inwestycji w Państwa najbliższej okolicy – odcinka chodnika, uzupełnienia placu zabaw, nowej ławki czy lampy ulicznej.

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej

Otrzymaliśmy również potwierdzenie, że otrzymamy cztery miliony złotych z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dwa zadania realizowane w gminie Niepołomice.

Dwa miliony zostaną przeznaczone na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zabierzowie Bocheńskim. Dzięki temu dwukrotnie wzrośnie jej przepustowość. Prace budowlane powinny się zakończyć do grudnia 2021 roku. Ta inwestycja będzie realizowana przez Urząd Miasta.

Pozostałe dwa miliony kosztować będzie dobudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, głównie w Woli Batorskiej i Zabierzowie Bocheńskim. Tym zadaniem zajmie się spółka Wodociągi Niepołomice.

Krystian Zieliński
Pełniący funkcję burmistrza miasta i gminy Niepołomice