Na początku sierpnia informowaliśmy o podpisaniu 4 umów na realizację pomysłów mieszkańców  w ramach inicjatywy lokalnej. Dzisiaj chcemy się pochwalić, że jeden z projektów realizowany w celu poprawy komfortu nauki, zabawy i wypoczynku dzieci oraz pracowników przedszkola został już zakończony.

Od nowego roku szkolnego przedszkolaki i nauczyciele z Przedszkola Samorządowego im. św. Kingi w Podłężu mogą korzystać z nowych klimatyzatorów zamontowanych w 4 salach dydaktycznych, co pozwoli zapewnić ciągłość zajęć edukacyjnych w okresach szczególnie wysokich temperatur.

Tak szybkie wykonanie było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy i zaangażowaniu wnioskodawców – rodziców oraz nauczycieli.

Na tym właśnie polega inicjatywa lokalna – na bezpośrednim zaangażowaniu mieszkańców, ich współpracy z urzędem miasta i gminy oraz wspólnej realizacji zadań. Składając wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pomysłodawcy określają, jaki będzie ich wkład (np. osobowy, rzeczowy, pracy społecznej), a jakiego wsparcia (finansowego, organizacyjnego) oczekują od gminy.
W przypadku tego projektu wkładem finansowym gminy był zakup 4 urządzeń (koszt 17.200 zł). Rodzice i nauczyciele zorganizowali zbiórkę pieniężną, a zebraną kwotę 2.000 zł (wkład finansowy) przekazali na przygotowanie instalacji elektrycznej. 12-osobowa grupa rodziców poświeciła swój czas na prace remontowo-porządkowe (sprzątanie, prace malarskie – praca społeczna oszacowana na 2.400 zł) po zamontowaniu klimatyzatorów.

O kolejnych wykonanych pomysłach będziemy pisać już niebawem.

O inicjatywie lokalnej w Niepołomicach