Dzień Edukacji Narodowej jest świętem całej szkolnej społeczności, które stanowi doskonałą okazję by podziękować Państwu za trud i poświęcenie włożone w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży, za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw. Za troskliwe wsparcie w poznawaniu świata, odkrywaniu własnych możliwości i talentów swych wychowanków

Jestem przekonany, iż kolejne pokolenia wychowanków będą korzystać z tej wiedzy przez resztę swojego życia, a dzięki Państwa zaangażowaniu z odwagą będą mogli również podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać zainteresowania i osiągać sukcesy. Pamiętajcie Państwo, że to właśnie Wy jesteście często cichymi współautorami życiowych sukcesów.

Słowa podziękowania składam także Pracownikom administracji i obsługi, dziękując za wkład wnoszony w życie szkoły.

Pozostając w duchu wdzięczności, życzę Państwu radości i satysfakcji z każdego dnia spędzonego w szkole oraz tego wszystkiego, co daje poczucie satysfakcji z pracy zawodowej. Uśmiechu i wdzięczności wychowanków i uczniów, a także dużo zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Roman Ptak
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice