Gmina Niepołomice realizuje projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Cyfryzacja Szkół dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest wsparcie systemu kształcenia zdalnego.

W ramach projektu grantowego zostało zakupione 26 sztuk laptopów z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem (myszki i zestawy słuchawkowe). Zakupu dokonano na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr XXI/44/EK/21 z dnia 18 stycznia 2021 r., w ramach 10 osi priorytetowej wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w projekcie grantowym pn. „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET EDUKACYJNY-CYFRYZACJA SZKÓŁ”.
Zakupiony sprzęt został przekazany do 12 placówek oświatowych w Gminie Niepołomice. Dofinansowanie projektu z UE: 74.999,99 zł.

loga projektu