Kilkanaście osób, w tym dwoje nauczycieli historii z gminy Niepołomice, uczestniczyło w spotkaniu inaugurującym projekt WORTHY, które odbyło się w Vicenzy we Włoszech. Jego głównym celem jest opracowanie nowego podejścia do nauczania historii, z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych.

Projekt potrwa trzy lata. Biorą w nim udział szkoły i instytucje z Włoch, Chorwacji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Jest on finansowany z unijnego programu Erasmus+. Gmina Niepołomice dostanie w jego ramach prawie 160 tys. zł.

Podczas spotkania uczestnicy omówili kwestie organizacyjne i finansowe. Przyjęli harmonogram działań, dyskutowali o ich formie i zakresie oraz potwierdzili, że skupią się na drugiej wojnie światowej – z uwagi na to, że w przyszłym roku przypada 80. rocznica jej wybuchu. Zastanawiali się też nad dostępnymi do wykorzystania narzędziami, programami i aplikacjami, a ponadto nad kształtem strony internetowej i portalu, na którym będą umieszczane i udostępniane tworzone materiały.

Jak już informowaliśmy, projekt jest skierowany głównie do nauczycieli i uczniów w wieku 13-19 lat. Urząd Miasta i Gminy zaprosił do udziału Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego i Zespół Szkół w Niepołomicach, a rezultaty zostaną udostępnione pozostałym placówkom i szerzej – wszystkim zainteresowanym.