Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że życie jest najwyższą wartością. O tym, że trzeba je chronić i pielęgnować wiedzą wszyscy. Jest jednak obszar, który mimo tych oczywistości pozostaje wstydliwie przemilczany i bywa – niestety świadomie ignorowany. To ogromna ( w skali kraju ) rzesza pijanych kierowców, którzy siadając za kierownicę stwarzają tym samym zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno swojego, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Chcąc poprawić świadomość w tej kwestii w Gminie Niepołomice od kilku lat, cyklicznie podejmowane są działania w ramach kampanii społecznej pod nazwą No promil – no problem, nad którą honorowy patronat sprawuje burmistrz Roman Ptak. Tegoroczna czternasta odsłona kampanii odbywa się pod hasłem: Prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty. W tym roku w działania kampanii zaangażowała się większość szkół z terenu miasta i gminy.

Warto wiedzieć, że kampania nie jest akcją, która ma na celu wprowadzenie prohibicji. Głównym założeniem jest uświadomienie wszystkim użytkownikom dróg, aby korzystając z nich byli trzeźwi. W tym obszarze niezwykle istotna jest również postawa świadków sytuacji, gdy ktoś nietrzeźwy próbuje wsiąść za kierownicę lub już prowadzi po alkoholu. Potrzeba tu odwagi, żeby zainterweniować. Ale taka postawa nie tylko chroni osobę nietrzeźwą, lecz również innych użytkowników dróg przed konsekwencjami nieodpowiedzialnego zachowania.

Osoby, które pozwoliły jechać nietrzeźwemu, po wypadku często czują się współwinne tragedii. Mówią, o wciąż powracających wątpliwościach: „ gdybym pomyślał”, „ gdybym zareagował”, „mogłem temu zapobiec”. Aby uniknąć takich przykrości wystarczy być odpowiedzialnym świadkiem/pasażerem. Do takiej odpowiedzialnej postawy namawia i zachęca Kampania No Promil – No Problem.

Marzena Stawarz
pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki
Ambasador Kampanii No Promil No Problem