Pomysł utworzenia przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim „zielonej klasy” kiełkował w głowach dyrekcji, nauczycieli i rodziców już od 10 lat.

Po remoncie boiska sportowego była to jedyna część nieużytkowana, ani przez uczniów ani przez mieszkańców. Teren obsadzony przed dwudziestoma laty kłującymi krzewami rozrósł się i stworzył zaniedbany i nieprzyjazny zakątek. Coraz głośniejszy jest problem tzw. „deficytu natury” – coraz rzadszego bezpośredniego kontaktu z przyrodą, uciekanie w świat wirtualny, co powoduje, że natura staje się nam obca i straszna. By temu zapobiec Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Zabierzowie Bocheńskim wraz z Urzędem Gminy złożyło projekt na budowę Ogrodu Pana Stefana. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Niepołomice, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Stowarzyszenia i Rady Rodziców SP im Stefana Żeromskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim powstaje ogród, który będzie doskonałym uzupełnieniem oferty dydaktycznej szkoły oraz da miejsce wytchnienia dla uczniów i mieszkańców.

Cztery strefy ogrodu pozwolą na poznawanie otaczającej przyrody wszystkimi zmysłami. Część leśna, uzupełniona o drzewa i krzewy występujące w naszych lasach oraz niższe piętra roślinności leśnej, odtworzy przy szkole kawałek puszczy. Strefa miododajna, to łąka kwietna oraz rabata z roślinami kwitnącymi, zapraszająca różnorodnością kształtów i kolorów nie tylko uczniów, ale również owady zapylające. Przy tej strefie powstaną hotele dla owadów, zbudowane przez uczniów i rodziców. Trzecia strefa to zielona klasa – altana, w której będą mogły odbywać się lekcje lub zajęcia poza lekcyjne na otwartej przestrzeni. Czwarta to strefa rekreacyjna. Duży trawnik do biegania, oraz wykostkowane koło z wpisaną w niego różą wiatrów, określającą kierunki geograficzne, dadzą możliwość aktywnego spędzania czasu. Rośliny samodzielnie zasadzone w dużych donicach przez klasy 1-3 będą służyły do obserwacji cyklów przyrody.

Wszystkie prace ziemne oraz fizyczne są robione przez wolontariuszy – rodziców, którzy poświęcają swój wolny czas na przygotowanie nowego ogrodu. Ogromnym wsparciem są lokalni przedsiębiorcy, którzy bezinteresownie wspierają rodziców przy pracach wymagających fachowej wiedzy lub specjalistycznego sprzętu.

Dzięki szerokiej współpracy Gminy, WFOŚiGW i lokalnej społeczności Zabierzowa Bocheńskiego powstaje miejsce do praktycznej nauki o przyrodzie oraz miejsce odpoczynku dla dzieci i okolicznych mieszkańców.

Projekt Ogród Pana Stefana o wartości kwalifikowanej 16 000 zł otrzymał dofinansowanie w wysokości 4800 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

www.wfos.krakow.pl