Poprawiono dn.: 14.11.2017

Wyjątkowo spotkaliśmy się ze studentami Niepołomickiego Uniwersytetu Dziecięcego w ich własnej szkole podstawowej. Na najbliższe wykłady w MCDiS właśnie dołączyło 100 nowych uczestników.

Wykład inauguracyjny w nowej szkole na Jazach przybliżył małym studentom zagadnienia fizyki. Tym razem mówiliśmy o powietrzu. Wykładowca Michał Kud przeprowadził kilka bardzo ciekawych doświadczeń. I tak próbowaliśmy rozdzielić półkule magdeburskie, mierzyliśmy temperaturę ciekłe czy wreszcie utworzyliśmy chmurę w butelce.

Gromkie brawa i uśmiechy towarzyszyły wszystkim małym studentom podczas wykładu. Miejmy nadzieję, że zachęciliśmy nowych uczestników NUD do dalszego studiowania.