Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne zyskało nową kopułę. To historyczna chwila. Rozpoczęty wczoraj montaż kopuły, dziś dobiega końca. Już za kilka miesięcy będziemy korzystać z nowoczesnego obiektu na miarę XXI w. 

Prace przy gruntownej modernizacji MOA idą zgodnie z harmonogramem. W okresie zimowym będą prowadzone roboty instalacyjne wewnątrz budynku, związane z: energetyką, systemem grzewczym, kanalizacją sanitarną i rozprowadzeniem wody, wentylacją, rekuperacją i klimatyzacją.

Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na 30 lipca 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj. 

Projekt jest realizowany w ramach działania 11.1.2. Rewitalizacja Miast Średnich i Małych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.