Pierwsze plany lekcji przygotowane przez nauczycieli Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach zostały umieszczone na platformie WORTHY, która ma zbierać materiały dydaktyczne oraz źródłowe na temat historii dwóch wojen światowych. Powstała ona w ramach projektu unijnego, w którym uczestniczy Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach we współpracy z Zespołem Szkół.

Celem projektu WORTHY jest opracowanie i promowanie nowego podejścia do nauczania historii, z wykorzystaniem z jednej strony najnowszych technologii cyfrowych, a drugiej – wkładu uczniów w postaci zbierania materiałów archiwalnych dostępnych w ich rodzinach, u znajomych itp.

Więcej na temat celów tego przedsięwzięcia można przeczytać tutaj

Jednym z efektów projektu ma być opracowanie planów lekcji oraz materiałów, które mają zostać udostępnione szerszemu gronu poprzez platformę WORTHY. Skorzystają na tym uczniowie, u których nowe metody powinny wzbudzić większe zainteresowanie nauką historii, zwłaszcza tej najnowszej. Będą też mieli okazję do wspólnej pracy ze swoimi rówieśnikami we Włoszech, Niemczech i Chorwacji, podczas krótkich wymian uczniowskich.

Pierwsze plany lekcji, opracowane przez nauczycieli Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Niepołomicach trafiły na platformę worldwars.eu. (Jest ona dostępna w językach: angielskim, polskim, włoskim i chorwackim.)

Można się z nim zapoznać oraz ściągnąć do wykorzystania podczas zajęć. Zachęcamy do skorzystania z tej okazji, a także do przyłączenia się do grona „rozszerzonych” historyków, poprzez rejestrację na platformie i dodawanie kolejnych materiałów. Mogą to robić zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Dla tych pierwszych będzie to sposób na urozmaicenie lekcji i zachęcenie uczniów do pracy z wykorzystaniem nowych technologii. Dla tych drugich ma to być ciekawszy sposób na zgłębianie wiedzy, ale też na aktywne tworzenie i dodawanie obiektów, zdjęć, skanów i innych materiałów.

Zachęcamy do zarejestrowania się na platformie, aby korzystać z jej wszystkich możliwości.