Opracowanie nowego podejścia do nauczania historii, z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych będzie głównym tematem projektu WORTHY, który Gmina Niepołomice będzie realizowała wspólnie z partnerami z Włoch, Chorwacji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Potrwa on 3 lata. Dostaniemy na ten cel prawie 160 tys. zł w ramach unijnego programu Erasmus+.

Projekt jest skierowany głównie do nauczycieli i uczniów w wieku 13-19 lat. Będziemy go realizowali ze Szkołą Podstawową i Zespołem Szkół w Niepołomicach, a rezultaty zostaną udostępnione pozostałym placówkom i szerzej – wszystkim zainteresowanym.

Skupimy się na obu wojnach światowych, ponieważ te dzieje są żywe w pamięci żyjących jeszcze osób. W praktyce nauczyciele, poza nauką tzw. teorii i dat, będą zachęcali uczniów do rysowania interaktywnych map, projektowania modeli 3D, czy projektowania awatarów członków swojej rodziny i umieszczania ich w konkretnym miejscu i czasie podczas wydarzeń wojennych.

Partnerzy będą się wymieniali doświadczeniami i spostrzeżeniami z realizacji tych działań. Wynikiem ma być poradnik metodyczny, uwzględniający takie właśnie podejście do nauczania historii, a także program szkoleń i gotowe konspekty planów lekcji.

Nauczyciele zyskają więc gotowe narzędzia i plany lekcji. Skorzystają na tym uczniowie, u których mamy nadzieję te nowe metody wzbudzą większe zainteresowanie nauką historii, zwłaszcza tej najnowszej. Będą też mieli okazję do wspólnej pracy ze swoimi rówieśnikami we Włoszech, Niemczech i Chorwacji, podczas krótkich wymian uczniowskich.

Partnerzy:

  • Gmina Niepołomice,
  • Gmina Vicenza (Włochy),
  • Progetto Mondo MLAL Onlus – organizacja pozarządowa zajmująca się głównie edukacją (Verona, Włochy),
  • Istituto Tecnico Commerciale G. Piovene – szkoła średnia (Vicenza, Włochy).
  • Kepler Gymnasium (Pforzheim, Niemcy)
  • Stowarzyszenie Młodzieży Breza (Breza, Chorwacja),
  • GRYD Ltd. – firma zajmująca się narzędziami do e-learningu (Wielka Brytania).