Około 5 tysięcy dzieci i młodzieży rozpoczęło dzisiaj nowy rok szkolny w przedszkolach i szkołach na terenie gminy Niepołomice. Z uwagi na reżim sanitarny wynikający z pandemii wirusa COVID-19, nie zorganizowano uroczystej gminnej inauguracji. Uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach.

Zarówno nauczyciele, jak i rodzice, podchodzą do powrotu do szkół z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony, wiele osób wyraża obawy o pełne bezpieczeństwo, z drugiej – wskazują, że nauczanie zdalne nie było tak efektywne, jak fizyczna obecność dzieci w szkole.

Ze względu na pandemię, w placówkach edukacyjnych obowiązują pewne ograniczenia. Do samej szkoły wstęp będą mieli jedynie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. W budynkach wyznaczone zostały strefy zielone, do których rodzice nie mają wstępu. Opiekunowie będą zostawiali dzieci przed wejściem do szkoły, w strefie czerwonej.

Po wejściu do budynku, uczniowie muszą dezynfekować ręce, a w strefie wspólnej (korytarze, łazienki) muszą nosić maseczki.

Uczniowie nie będą zmieniali sal lekcyjnych, pozostaną przez cały czas pobytu w szkole w swojej klasie. Wyjątkiem będą lekcje informatyki, które będą prowadzone w pracowniach.

Jeżeli szkoła dysponuje wystarczającym metrażem, wyznaczono w niej strefy na korytarzach, gdzie uczniowie mogą spędzać przerwy. W przeciwnym wypadku muszą zostać na przerwie w klasie.

Wszystkie szkoły na terenie gminy uruchomią zajęcia świetlicowe.

(Zdjęcie dzięki uprzejmości dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Niepołomicach.)


 

Dzisiaj początek roku szkolnego. Uczniowie wracają do szkół, nie tylko po wakacjach, ale także po wielu tygodniach nieobecności w szkolnych murach.

Drodzy Uczniowie, życzę Wam, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale też niosły wiele zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień, z nowej wiedzy i nabywania doświadczenia, które będzie procentowało w przyszłości.

Wam, Drodzy Pedagodzy, życzę spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. Na Waszych barkach spoczywa wielka odpowiedzialność edukowania młodych pokoleń i wszczepiania im chęci uczenia się nowych rzeczy i nabywania nowych umiejętności.

Wyjątkowa sytuacja, w jakiej się obecnie znajdujemy z uwagi na pandemię koronawirusa, od wszystkich nas wymaga dużo cierpliwości i wytrwałości. Tego także wszystkim Wam, zarówno nauczycielom, jak i uczniom, życzę.

Krystian Zieliński

pełniący funkcję burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice