Chcesz poznać zasady prowadzenia debaty oksfordzkiej i spróbować sił w jej przeprowadzeniu – pozwól się zaprosić do udziału w projekcie.

Celem proponowanego wydarzenia jest nauka konstruktywnego dialogu i dyskusji,  rozwój umiejętności publicznego występowania, pisania przemówień oraz argumentowania.
W ramach projektu proponujemy profesjonalne warsztaty i konsultacje  z prowadzenia dyskusji i debaty, argumentacji i sztuki pozytywnej retoryki.

Prowadzenie projektu powierzyliśmy Krakowskiemu Stowarzyszeniu Mówców. Spróbujemy sił w debatach miedzy zespołami szkół, a także zmierzymy się w finałowym pojedynku na argumenty najmocniejszych zespołów. Wszystko po to, aby oprócz teorii – przyswoić sobie praktycznie zasady debaty oraz poczuć jej wartość i trudność.

Taka forma dyskusji i przedstawiania własnego zdania jest skuteczna. Pozwala poruszać tematy ważne, trudne dla młodzieży, a przede wszystkim uczyć sposobu budowania dobrych relacji między ludźmi w obywatelskim społeczeństwie.

Do udziału zapraszamy 4-osobowe delegacje uczniów klas ósmych ze szkół w gminie Niepołomice oraz chętnych nauczycieli (2 – 3 osoby ze szkoły).

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy w Niepołomicach, a patronat merytoryczny –  Krakowskie Stowarzyszenie Mówców. Szkolenia i debaty młodzieży odbędą się w gościnnych salach Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.

PROPONOWANY HARMONOGRAM

  • 06 maja 2021 r. zgłoszenia szkół – delegacji do projektu (czekamy pod adresem: malg.juszczyk@gmail.com)
  • 27 maja 2021 (czwartek, godzina 15.00-18.00) warsztaty dla nauczycieli w budynku SP nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego
  • 28 maja 2021 (piątek 9.00 – 14.00) warsztaty dla wszystkich zgłoszonych uczniów
  • 07 czerwca (poniedziałek, godzina 9.00-14.00) debaty próbne – gr I
  • 10 czerwca (czwartek, godzina 9.00-14.00) debaty próbne – gr II
  • 16 czerwca (środa, godzina 9.00-14.00) FINAŁOWE 3 DEBATY – koniec projektu.
  • W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu i z góry bardzo dziękujemy za życzliwe przyjecie zaproszenia. Szczegóły znajdziecie również na szkolnych skrzynkach mailowych.

Projekt „Gminna Międzyszkolna Liga Debat Oksfordzkich” jest dofinansowany ze środków gminy Niepołomice, a patronat honorowy objął Burmistrz Miasta i Gminy w Niepołomicach, Roman Ptak

Małgorzata Juszczyk
koordynator projektu
malg.juszczyk@gmail.com