8 października odbyło się kameralne spotkanie Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane oraz opiekunami w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym Ostoja w Woli Batorskiej koło Niepołomic.

Pani prezydentowa spotkała się także z Zarządem Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy, prezes Dorotą Stopą, pracownikami fundacji, ośrodka, a także burmistrzem Niepołomic Romanem Ptakiem.

Pierwsza Dama zapoznała się z historią ośrodka. Powstał on dzięki współpracy z ówczesnym burmistrzem Niepołomic Stanisławem Kracikiem, który przekazał dawny budynek szkolny wraz z działką na rzecz fundacji. Działa on od 2009 roku.

Głównym punktem pobytu pani Agaty Kornhauser-Dudy była, oprócz zwiedzania centrum, rozmowa z pensjonariuszami na temat ich sytuacji, problemów i propozycji. Pani prezydentowa brała także czynny udział w warsztatach terapii zajęciowej. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej, domowej atmosferze, co podkreśliła Pierwsza Dama, dziękując za zaproszenie i zaangażowanie pracowników Ostoi. Na zakończenie spotkania nie mogło się obyć bez wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Fundacja na Rzecz chorych na SM im. bł. Anieli Salawy została zarejestrowana w 1992 r. w celu umożliwienia chorym na SM oraz na inne choroby narządów ruchu na wszechstronną rehabilitację, pielęgnację i profesjonalną opiekę w specjalnym, dostosowanym ośrodku z ogrodem, świeżym powietrzem, niedaleko Krakowa. Twórcą, pomysłodawcą (wraz z prof. Stanisławem Grochmalem, neurologiem – inspiratorem utworzenia takiego ośrodka dla chorych na SM) i pierwszym prezesem fundacji był Stefan Chłopicki, który z zaangażowaniem i uporem wraz z pracownikami doprowadził do otwarcia w 2009 roku Centrum Opieki i Rehabilitacji Osób z SM Ostoja.

Budynek podarowany przez burmistrza Niepołomic Stanisława Kracika wymagał całkowitej przebudowy i ogromnych nakładów finansowych, jednak upór, wieloletnia praca i wsparcie wielu ludzi i instytucji krajowych i zagranicznych, dotacje z urzędu marszałkowskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Unii Europejskiej zaowocowały powstaniem ośrodka, który 2011 r. w drugim etapie prac, poszerzył swoje podwoje i obecnie może przyjąć na turnusy rehabilitacyjne do 35 osób.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, mieści się w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 5 i prowadzi szeroką działalność: Punkt Opieki nad chorymi w domu, Specjalistyczne Usługi Opiekuńczo-Terapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomoc chorym na SM przez prowadzenie subkont na leczenie i rehabilitację, jak również wypożyczalnię rowerów oraz warsztat naprawczy i wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego przy ulicy Józefa 5.

Mając świadomość wagi problemów, z jakimi borykają się osoby chore na SM, pracownicy fundacji organizują szkolenia, wycieczki i spotkania umożliwiające wymianę doświadczeń i aktywizację zarówno społeczną, jak i zawodową.