30-osobowa grupa samorządowców z Ukrainy przebywała we wtorek 10 września w gminie Niepołomice. Zapoznawali się z naszymi doświadczeniami w zarządzaniu usługami publicznymi.

Wizytę zorganizował Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, w ramach programu DOBRE – Decentralization Offering Better Results and Efficiency, który finansowany jest przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

Celem programu jest wzmocnienie samorządu lokalnego na Ukrainie, wsparcie procesu decentralizacji oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych. Tego typu wizyty studyjne mają pomóc Ukraińcom poznać polskie rozwiązania i dobre praktyki w zakresie m.in. kreowania zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego, organizacji systemu usług publicznych oraz wdrażania nowoczesnych instrumentów zarządzania.

W naszej gminie grupa odwiedziła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu, Społeczną Szkołę Podstawową im. Lady Sue Ryder, Bibliotekę Publiczną i Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach, a także Dom Pełen Kultury i Dom Pomocy Społecznej w Staniątkach.