Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego informuje, że do 10 września 2019 r. Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych.

Do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – kliknij tutaj

Ze strony ministerstwa można też pobrać wniosek oraz przykładowo wypełniony formularz.