Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach wzbogaciła się dzisiaj o nową karetkę –  samochód mercedes benz sprinter 319. Nowy pojazd to ambulans sanitarny typu C, wyposażony w specjalistyczny sprzęt do leczenia i transportu pacjentów.

Środki na jego zakup pochodzą z budżetu Gminy Niepołomice (2/3 kosztów) oraz Gminy Kłaj (1/3 kosztów).

Nowy pojazd poświęcił ksiądz proboszcz Edward Bąbol, życząc jednocześnie, by jak najlepiej służył mieszkańcom.

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach dysponuje 4 karetkami. Dwie jeżdżą w systemie ratownictwa medycznego, jedna jest rezerwowa na wypadek awarii którejś nowszej oraz jedna potrzebna do dodatkowych zadań ratowniczych.

Nowy ambulans zasilił system ratownictwa niepołomickiego pogotowia. Najstarszy z obecnych pojazdów zostanie sprzedany, więc w stacji nadal będą cztery karetki.