Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego z siedzibą w Wieliczce przeprowadzi nabór wniosków w terminie od 3.07.2019 do 19.07.2019 r. Będzie to nabór na projekty z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.

Dofinansowane w wysokości od 50 000 zł do 300 000 zł stanowiące refundację maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych zadania dla firm z terenu Gminy Niepołomice, Gminy Kłaj, obszar wiejski Gminy Wieliczka. Pula środków – 600 280 zł.

Pełna treść ogłoszenia jest opublikowana na stronie internetowej www.lgdpowiatwielicki.eu oraz wywieszona w biurze LGD przy ul. Henryka Sienkiewicza 2 w Wieliczce.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 12 288 00 95 lub mailowy: biuro@lgdpowiatwielicki.eu.