Efekty prac nad wdrożeniem Regionalnego Planu Mobilności (tzw. action plan) omawiano podczas spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu REGIO-MOB, które odbyło się 8 maja w Laboratorium Aktywności Społecznej Open Space w Niepołomicach.

Plan mobilności wskazuje działania służące rozwijaniu systemu transportu zrównoważonego i kształtowaniu zrównoważonej mobilności na terenie objętym projektem. To głównie teren gminy Niepołomice oraz obszary, w których umiejscowione są cele podróży związane z pracą czy nauką mieszkańców gminy, jak również osób zatrudnionych w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej (NSI).

W ramach spotkania omówione zostały rozwiązania komunikacyjne związane z realizowanymi inwestycjami na naszym terenie, czyli budowa węzła autostradowego w Podłężu oraz budowa sieci parkingów P&R w Niepołomicach, Staniątkach, Podłężu i Woli Batorskiej.

Zasygnalizowano, z jakimi utrudnieniami w ruchu będą musieli się zmierzyć mieszkańcy gminy w najbliższym czasie, czyli m.in. ruch wahadłowy na drodze 964 w związku z budową zjazdu z autostrady A4, remont mostu na Wiśle w ciągu ulicy Brzeskiej (droga krajowa nr 75), przebudowa ul. Igołomskiej w Krakowie (Nowa Huta), zamknięcie drogi powiatowej nr 2039K w Kokotowie w związku z przebudową wiaduktu kolejowego na linii E30, remont drogi powiatowej na odcinku od mostu na rzece Serafie w miejscowości Brzegi do istniejącego mostu na potoku Podłężanka w Niepołomicach (droga powiatowa nr 2011K przez Brzegi).

Projekt REGIO-MOB jest współfinansowany z programu INTERREG EUROPE Unii Europejskiej.