Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego burmistrz Roman Ptak podpisał umowę na dofinansowanie drugiego etapu wymiany pieców w gminie Niepołomice. Mamy zagwarantowane środki na kolejne 162 piece.

Program nosi nazwę „Ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Niepołomice – II etap”. Wartość projektu w II etapie opiewa na kwotę 1 226 664,17 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 133 999,20 zł. Zadanie ma być zakończone do końca stycznia 2022 roku.

Gmina Niepołomice realizuje projekt wymiany kotłów węglowych na gazowe w domach prywatnych od ponad dwóch lat. Pierwszy etap, który rozpoczął się w kwietniu 2017 roku, właśnie dobiega końca. Do tej pory wymieniliśmy 263 palenisk. Wciąż pozyskujemy nowe środki, o które można aplikować.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt skierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, ogrzewanych nieekologicznymi źródłami ciepła (piece węglowe)i chcą wymienić kotły na ekologiczne, gazowe piece centralnego ogrzewania, pompy ciepła lub kotły na biomasę (o parametrach emisji nie gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu).

Jak wziąć udział w projekcie?
Należy wypełnić wniosek aplikacyjny (dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach, w Referacie Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej). Co ważne, nieruchomość musi mieć uregulowany status prawny.

Zgłoszone domy odwiedzą audytorzy energetyczni, którzy oszacują zapotrzebowanie energetyczne.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?
Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 7 tys. zł i jest podzielona na dwie składowe. Pierwszą jest koszt zakupu pieca zgodnego z przeprowadzonym audytem. W tym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 6 tys. zł. Jeśli wymiana pieca wiązać się będzie z remontem instalacji wewnętrznej, na materiały i prace remontowe można otrzymać do 1 tys. zł dofinansowania.

Koszty te będą refundowane, co oznacza, że najpierw musimy zainwestować własne środki, a później, okazując faktury, otrzymamy zwrot poniesionych kosztów. Przedstawione wartości dofinansowania to stawki maksymalne. Ostateczna wartość zostanie ustalona na podstawie zaleceń audytora oraz na podstawie weryfikacji faktur.

Co jeszcze warto wiedzieć?
Wizyty audytorów trwają już od połowy kwietnia. Po zakwalifikowaniu się do projektu zostaniemy zaproszeni do podpisania umowy. Dopiero wtedy będzie można rozpocząć prace.

Warunkiem koniecznym jest trwałe usunięcie kotła nieekologicznego oraz zgoda na przeprowadzenie kontroli danego gospodarstwa domowego pod groźbą utraty dofinansowania – wraz z odsetkami. Ponadto nie można przez następne 5 lat używać innego pieca niż ten zamontowany.

Regulamin oraz wniosek o dofinansowanie są dostępne poniżej:
regulamin
wniosek o dofinansowanie

Pamiętajmy, że zgodnie z wymogami ustawy antysmogowej, do 31 grudnia 2022 roku trzeba będzie wymienić tzw. kopciuchy, czyli piece pozaklasowe. A z kolei do 31 grudnia 2026 roku, wszystkie piece klas 3 i 4.

Szczegółowe informacje Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej UMiG, pl. Zwycięstwa 13, pok. 11, 2 piętro, tel. 12 250 94 51/52/54.

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.