Urząd Miasta i Gminy, we współpracy z firmą xellART, przygotowuje kolejne, jedenaste już wydanie oficjalnego informatora „Nasze Niepołomice”. Będzie on zawierał dane teleadresowe instytucji samorządowych działających na terenie miasta i gminy, ofertę edukacyjną, rekreacyjną, kulturalną i szereg innych informacji przydatnych mieszkańcom w codziennym życiu.

Publikacja ukaże się na przełomie lutego i marca 2019 r. w nakładzie 4000 egzemplarzy. Będzie kolportowana na terenie całej gminy w miejscach o dużej rotacji mieszkańców: sklepach, bankach, ośrodkach zdrowia i w urzędzie miejskim. Będzie także przekazywana nowym mieszkańcom gminy. Można ją będzie również pobrać w formie elektronicznej na stronie internetowej Niepołomic.

Firmy i instytucje zainteresowane zaistnieniem bezpłatnie na łamach informatora – w formie krótkich wpisów – proszone są o kontakt z Referatem Promocji i Kultury UMiG w Niepołomicach, tel. 12 250 94 48, e-mail: przemyslaw.kocur@niepolomice.eu – w terminie do 25 stycznia.

Informator „Nasze Niepołomice” to również bardzo dobra okazja dla przedsiębiorców i firm działających na terenie gminy, do zaprezentowania swojej oferty w postaci reklam.

Zainteresowanych prosimy o kontakt w tej sprawie z firmą xellART (wydawca m.in. informatora „Nasza Okolica”), tel. 664 163 133, e-mail: kontakt@naszaokolica.eu. Zgłoszenia reklam będą przyjmowane do końca stycznia.

Więcej informacji na temat reklamy w informatorze można znaleźć tutaj