Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej i budowie chodnika w Ochmanowie. Wykonawcą jest wyłoniona w ramach przetargu firma Ościeżnica Grzegorza Czajkowskiego.

Umowę na realizację przedsięwzięcia podpisaliśmy na początku października 2018. Koszt całego zadania to niemal 3 mln złotych.

Dzięki tej inwestycji powstanie 1,6 km chodnika – w trudnym i niebezpiecznym miejscu. Będzie on zlokalizowany w Ochmanowie przy drodze gminnej, biegnącej od drogi wojewódzkiej przy Oknoplaście, aż do szkoły podstawowej w Zakrzowie. To duża i ważna inwestycja mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w tym rejonie.

Wykonawca z własnej inicjatywy przekazał uczniom szkoły podstawowej kamizelki odblaskowe dla poprawy bezpieczeństwa.

Zakończenie budowy i oddanie chodnika do użytkowania planowane jest na koniec sierpnia 2019 r.