Początek roku to dobry czas, by przyglądnąć się jak zmienia się liczba mieszkańców w naszej gminie.

  • Każdego roku przybywa nam ponad 500 mieszkańców.
  • Jeśli trend się utrzyma, pod koniec 2019 roku przekroczymy liczbę 28 tys. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały.

W gminie Niepołomice mieszka obecnie 28 129 osób, z czego 27 589 to osoby zameldowane na stałe, a 540 – osoby zameldowane na pobyt czasowy (to dane na 1 stycznia 2019).

Nasza gmina jest jedną z niewielu w województwie małopolskim, którą cechuje dodatnie saldo przyrostu. Każdego roku przybywa nam ponad pół tysiąca mieszkańców (bierzemy pod uwagę osoby zameldowane na stałe). W 2018 roku było to 537 osób, w 2017 – 537, w 2016 – 568. Tym samym utrzymał się wieloletni ok. 2-proc. trend przyrostu nowych mieszkańców rocznie.

W statystykach dominuje miasto. W ubiegłym roku liczba jego mieszkańców zwiększyła się o 476 osób. Z kolei na zachodzie gminy – po raz pierwszy od 2013 roku – nie zmieniła się liczba mieszkańców (do tej pory wzrastała średnio o 108 osób rocznie). Odwrotnie jest na wschodzie gminy, gdzie odnotowaliśmy największy przyrost mieszkańców od 2013 roku (wzrost o 61 osób).

Jeśli przyglądnąć się osiedlom w Niepołomicach, to najwięcej osób w 2018 roku przybyło na Jazach (wzrost o 181 osób) i Boryczowie (wzrost o 132 osoby). W 2019 roku te dwa osiedla powinny nadal przyciągać najwięcej nowych mieszkańców.

Z kolei w 5 sołectwach w ubiegłym roku ubyło mieszkańców – najwięcej w Ochmanowie (-15 osób), następne w kolejności są: Staniątki (-5 osób), Podłęże (-4 osoby), Chobot (-4 osoby) i Zakrzów (-1 osoba). Jeśli jednak wziąć pod uwagę lata 2014-2018, to największy spadek odnotowała Wola Zabierzowska (-26 mieszkańców), przez co średnioroczny spadek liczby mieszkańców wynosi tam -5 osób.

Natomiast Wola Batorska przekroczyła w ubiegłym roku liczbę 3 tysięcy mieszkańców (3007 osób).

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, gmina Niepołomice znajduje się na 19. miejscu w Małopolsce pod względem liczby mieszkańców.

W bieżącym roku powinniśmy przekroczyć liczbę 28 tys. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały.