W ramach projektu MEET, międzynarodowe komitety ds. współpracy z gmin Niepołomice i Vigonovo przedyskutowały i opracowały Plan działań (Action Plan – AP) i Program wymiany wolontariuszy (Volunteers’ Exchange Program – VEP).

Plan działań zawiera gotowość partnerów projektu do włączenia mieszkańców w procesy decyzyjne i rozwój bardziej zintegrowanych społeczności. Określa przyszłe działania, które międzynarodowe komitety ds. współpracy zamierzają realizować w dłuższym horyzoncie czasowym, w dziedzinie włączania społecznego i demokracji partycypacyjnej. Program wymiany wolontariuszy zawiera propozycje działań krótkoterminowych (od 6 do 15 dni), skierowanych do wolontariuszy z lokalnych stowarzyszeń w obu gminach, które uczestniczą w projekcie. Wymiany te mają być okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w kontekście międzynarodowym.

Opracowywanie planu i programu miało miejsce od lipca do września 2018 r. Pierwszym krokiem były konferencje online pomiędzy komitetami ds. współpracy w obu miastach partnerskich, aby zdefiniować i przedyskutować główne punkty dokumentów (cele, grupy docelowe, okres trwania, działania, itd.). Następnie każdy komitet zorganizował spotkania lokalne w celu opracowania projektów planu i programu.

Podczas spotkania partnerskiego, które odbyło się od 20 do 23 września w gminie Vigonovo, komitety sfinalizowały oba dokumenty, które następnie zostały oficjalnie podpisane przez przedstawicieli obu gmin.

Plan działań (w jęz. ang.)

Program wymiany wolontariuszy (w jęz. ang.)