13 października o godz. 16.00 w Opactwie Benedyktynek w Staniątkach odbędzie się widowisko słowno-muzyczne “Wy jesteście moją nadzieją. Jan Paweł II o nas i osobie samym”. 

To będzie szczególne wydarzenie – zorganizowane w roku jubileuszowym 40. rocznicy wyboru Papieża Polaka – ukazujące drogę Karola Wojtyły do świętości. W tekstach poezji, dramatów zobaczymy jego dzieciństwo – naznaczone osobistymi tragediami, młodość – przypadającą na lata wojny i wreszcie dojrzałość, którą zawierzył kapłaństwu i miłosierdziu.

Widowisko słowno-muzyczne to czas kiedy spotkamy się z obrazem człowieka, który w trudnych dla siebie okolicznościach pokazał milionom wierzących i niewierzących ludzi lepszą, sprawiedliwą drogę życia. Karol Wojtyła wychodząc z małego, prowincjonalnego miasteczka stał się wzorem dla setek tysięcy młodych ludzi. W swojej twórczości ukazuje pełne trudności, wyrzeczeń życie.

Odkrywamy jego myślenie i filozofię, jego sztukę. Wreszcie odkrywamy jak przeszedł drogę do obdarzania drugiego, a w szczególności młodych, swoją miłością i opieką duchowego Ojca.

Widowisko „Wy jesteście moją nadzieją” składa się z autobiograficznych tekstów Karola Wojtyły, traktujących o latach młodzieńczych, dorastaniu w Krakowie a później misyjnej drodze Papieża Polaka. Całość przepleciona pieśniami i muzyką, których był nieskrępowanym wielbicielem i przeźroczami z prywatnego archiwum, ukazującymi codzienne życie tego niezwykłego człowieka.

13 października, godz. 16.00,  Opactwo Benedyktyńskie w Staniątkach. Serdecznie zapraszamy. 

Wstęp wolny.