Informujemy, że został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń reklam i ogłoszeń płatnych do informatora “Nasze Niepołomice”, przygotowywanego przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach we współpracy z firmą IHG.

Przypomnijmy, publikacja ukaże się w lutym 2018 r. i będzie zawierała dane teleadresowe wszystkich instytucji samorządowych działających na terenie miasta i gminy, ofertę edukacyjną, rekreacyjną, kulturalną i szereg innych informacji przydatnych mieszkańcom w codziennym życiu.

Przewodnik zostanie wydrukowany w nakładzie 4000 egzemplarzy i będzie kolportowany na terenie całej gminy w miejscach o dużej rotacji mieszkańców: sklepach, bankach, ośrodkach zdrowia i w urzędzie miejskim, gdzie będzie rozdawany zainteresowanym osobom oraz przekazywany nowym mieszkańcom gminy. Będzie on również dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Niepołomic.

Informator „Nasze Niepołomice” to również bardzo dobra okazja dla przedsiębiorców i firm działających na terenie gminy, do zaprezentowania swej oferty w postaci reklam.
Cennik:
– cała strona (123 x 184 mm) – 800 zł netto
– pół strony (123 x 90mm lub 60 x 184 mm) – 400 zł netto
– ćwiartka strony (60 x 90 mm) – 200 zł netto
Okładki wewnętrzne:
– cała strona (123 x 184 mm) – 1100 zł netto
– pół strony (123 x 90 mm) – 550 zł netto
Okładka tył:
– cała strona – 1300 zł netto

Specyfikacja techniczna:
Reklamy w formacie CDR (wersja 14-X4 lub niższa), wszystkie teksty zamienione na krzywe, mapy bitowe min. 300 dpi CMYK. Inne programy: pliki eksportowane do formatu EPS, teksty zamienione na krzywe, mapy bitowe min. 300 dpi CMYK. W przypadku materiałów gotowych prosimy dołączyć podgląd w pliku PDF lub JPG
Na Państwa zgłoszenia oraz materiały do przygotowania projektów graficznych reklam czekamy do 24 stycznia 2018 r. Zamknięcie numeru do druku (ostateczny termin akceptacji projektów do druku) upływa z dniem 31 stycznia 2018 r.

Zgłoszenia reklam (prosimy o kontakt wyłącznie w sprawie reklam płatnych):
Drukarnia IHG, 32-003 Zakrzowiec 216, tel. 12 281 00 86, 12 263 72 03, biuro@ihg.pl