Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego planuje nabór wniosków na operacje z zakresu:

– Rozwijanie działalności gospodarczej dla firm.

Dotacja na zasadzie refundacji 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości od 50 000 zł do 300 000 zł w ramach puli środków 900 000 zł.

– Wyposażenie miejscowości z terenu LGD w obiekty sportowe umożliwiające aktywność fizyczną.

Dostępne środki 1 800 000 zł.

Nabory odbędą się w okresie marzec-kwiecień.

Więcej informacji na stronie: www.lgdpowiatwielicki.eu oraz pod nr telefonu: 12 288 00 95, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.