Okiem Radnego to zbiór felietonów autorstwa Pań i Panów Radnych zasiadających w Radzie Miejskiej w Niepołomicach. Wyrażone w nich opinie są prywatnymi opiniami ich Autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Miasta i Gminy Niepołomice. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.


Kalendarium

Rok 2020 jest wyjątkowy. Obfituje w wiele ważnych dla naszego narodu rocznic. Te ważne dla Polaków wydarzenia sprzed lat nie ominęły również Niepołomic
Kwiecień 1940
W kwietniu minęła prawie nie zauważona 80. rocznica zbrodni katyńskiej. Bezprecedensowa w skali świata decyzja Stalina spowodowała wymordowanie ponad 22 tys. polskich oficerów strzałem w tył głowy. Była to elita narodu . Wśród rezerwistów było wielu lekarzy, inżynierów, nauczycieli, profesorów wyższych uczelni, prawników
Wśród pomordowanych w Katyniu byli również mieszkańcy Niepołomic:
mjr Tadeusz Wimmer-Gierczyński
kpt. Franciszek Jan Nowak
kpt. Józef Kulesza
por. Józef Filipowski
ppor. Piotr Weber
przodownik Władysław Włodarczyk
starszy poster. Władysław Skóra
starszy poster. Stanisław Wywiał
starszy poster. Józef Krempa
posterunkowy Józef Kwaśny
Tę bezprecedensową zbrodnię poprzedzały podobne zbrodnie wykonywane na narodzie polskim przez NKWD. Na podstawie jednego rozkazu wydanego przez Nikołaja Jeżowa 9.08.1937r rozstrzelano 111.091 osób. Razem z innymi tego typu operacjami w latach 1937-1938 wymordowano 150-200 tys. Polaków z ogólnej liczby 700 tys. zamieszkujących Rosję Sowiecką tylko dlatego, że byli Polakami.
10 kwietnia 2010
10 kwietnia minęła 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Katastrofy w której zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, dowódcy wszystkich sił zbrojnych, m.in. gen. Władysław Potasiński i gen. Bronisław Kwiatkowski, którzy służyli w czerwonych beretach w Niepołomicach. Wielu polityków, przedstawiciele rodzin katyńskich, w sumie 96 osób. Wszyscy oni zdążali do Katynia aby oddać cześć pomordowanym oficerom i pomodlić się na ich grobach. Katastrofa, która do dziś nie została w pełni wyjaśniona, niewątpliwie była największą katastrofą po II wojnie światowej.
18 maja 1920
18 maja minęła 100. rocznica urodzin Papieża Polaka Jana Pawła II.
Biskup, a później kardynał Karol Wojtyła bywał wielokrotnie w Niepołomicach, modlił się przed obrazem swojego patrona Karola Boromeusza, udzielał sakramentu bieżmowania wielu młodym mieszkańcom Niepołomic, przyjaźnił się z naszym proboszczem ks. Andrzejem Fidelusem.
Pamiętajmy o jego testamencie, który nam pozostawił. Jan Paweł II prosił: Nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w naszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym (…). Niech (krzyż) przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym kim jesteśmy i dokąd zmierzamy i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka. (…) Brońcie krzyża od Bałtyku aż do Tatr.
25 maja 1948
W kazamatach UB zginął od strzału w tył głowy po brutalnym śledztwie rotmistrz Witold Pilecki. W 1940 r. Witold Pilecki dobrowolnie dał się złapać i wywieść do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz . Stamtąd wysyłał pierwsze raporty o ludobójstwie. W świat poszły informacje o okrucieństwach dokonywanych przez Niemców na więźniach. Pilecki stworzył w obozie ruch oporu. Zadaniem konspiracji była pomoc więźniom, a w odpowiednim momencie wywołanie buntu. Współtowarzyszem Pileckiego w organizacji podziemnej w obozie był Feliks Włodarski z Niepołomic. Rotmistrz Pilecki wraz z dwoma towarzyszami po ucieczce w kwietniu 1943r z Auschwitz przechodził przez Puszcze Niepołomicką w okolicach Staniątek i dalej przez Poszynę w stronę Bochni. Po kilku dniach odpoczynku dotarł do Nowego Wiśnicza.
14 czerwca 1940
14.06.2020 minęła 80. rocznica pierwszego transportu z Tarnowa 728 więźniów do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Wśród więźniów prawdopodobnie było dwóch mieszkańców Niepołomic: Feliks Włodarski i Leopold Czuraj.(Nie udało się tej informacji potwierdzić).
Auschwitz I
Od 14.06.1940 do kwietnia 1942 pełnił funkcje wyłącznie obozu koncentracyjnego, czyli miejsca powolnej zagłady w wyniku warunków nieludzkiej egzystencji i głodu. Przeznaczony był głównie dla polskich więźniów politycznych: inteligencji, duchownych lub członków ruchu oporu.
W marcu 1942 powstaje KL Auschwitz II Birkenau
Od wiosny 1942-10.1944 pełnił on funkcje obozu koncentracyjnego dla więźniów różnej narodowości ( gł. Żydów, Polaków, Cyganów), równocześnie pełnił funkcje największego ośrodka masowej zagłady Żydów przywożonych w ramach akcji zagłady ludności żydowskiej z całej Europy.
15 sierpień 1920
Setna rocznica Bitwy Warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą. Było to wielkie zwycięstwo, które zatrzymało agresję Rosji Sowieckiej i ocaliło naszą niepodległość na blisko 20 lat. To wielkie i bardzo ważne zwycięstwo ( 17 najważniejsza bitwa w dziejach świata), którego znaczenia nawet w pełni sobie nie uświadamiamy, a zwłaszcza niedoceniają jego znaczenia mieszkańcy Europy Zachodniej. To zwycięstwo uratowało od zagłady polskiego ducha niepodległości.
O znaczeniu tej bitwy świadczą słowa odnalezione w korespondencji Lenina do Stalina z lata 1920r za dzień, dwa będziemy już we Lwowie i cała Galicja nasza aż po Kraków i dalej, a wtedy rozbijemy Czechy, rozbijemy Węgry, zlikwidujemy Rumunię i wejdziemy do Wiednia i trzeba będzie zsowietyzować Włochy – to jest właśnie kultura polityki imperium zła jak pisze prof. Andrzej Nowak. Polacy odważnie przeciwstawili się temu złu, choć cała Europa za wyjątkiem Węgier i w pewnym sensie Francji starała się nam utrudnić walkę, osłabić nas, zablokować dostawy broni, amunicji. USA stały z boku obojętne. Zostaliśmy sami. Społeczeństwo polskie połączyła wiara i przekonanie, że Polska jest wielką wartością, której trzeba bronić za najwyższą cenę , cenę własnego życia. I obronili. Warto przytoczyć tu słowa naszego pierwszego pisarza Wincentego Kadłubka Czego podejmuje się z miłości ojczyzny, miłością jest, nie szaleństwem, męstwem nie zuchwałością, bo mocna jest miłość jak śmierć.
Mistrz Wincenty przekonuje nas, że ofiara złożona z miłości ma szczególną, trwałość, także złożona z miłości ojczyzny. Możemy powiedzieć, że istotą polskości jest niepodległość, czyli niezgoda na podporządkowanie się tym, którzy chcą nas zniewolić. Za tę niepodległość całe pokolenia Polaków oddawały życie, przelewały krew, dlatego musimy o nich pamiętać, składać im hołd , bo jak pisze prof. Andrzej Nowak cytując Herberta Każde ziemskie imperium runie, ale odwaga, którą wykażemy w obronie spraw wiecznych, spraw trwałych, ta odwaga, którą zapisała w centrum swojego doświadczenia, w centrum swojej hierarchii wartości polska kultura, pozostaje wieczna.
Również w Bitwie Warszawskiej brali udział niepołomiczanie. Ja znam tylko dwa nazwiska: Józef Jasonek i Mazur. Być może mamy więcej bohaterów, o których nic nie wiemy, a warto byłoby ich odnaleźć i godnie upamiętnić. Ci młodzi ludzie poszli bronić ojczyzny, bo tak zostali wychowani w domu rodzinnym, w szkole. To tam wpojono im, co jest ważne w życiu.
Tak więc pamięć o pokoleniach, które były przed nami jest naszym obowiązkiem. To oni przekazali nam swoją mądrość, pozostawili wzorce postępowania i wartości, które czynią naszą kulturę narodową tak atrakcyjną.
Pięknie o polskiej kulturze, pragnieniu wolności i tożsamości narodowej, o wartościach dla nas ważnych pisze Bohdan Urbankowski w artykule Naród, który nie pojmuje znaczenia własnej kultury, budzi się na targu niewolników (WPIS Nr 5 Maj-Czerwiec 2020).
Walka o niepodległość, pogarda dla tchórzostwa, potępienie kolaboracji i zdrady stały się częścią kodu kulturowego Polaków. W sytuacjach kryzysu po prostu wiedzieliśmy, jak należy postąpić. Nie znaczy to, że nie zdarzały się przypadki zaprzaństwa – były one jednak odosobnione, częstsze pod okupacją sowiecką, w Generalnej Guberni bliskie zeru. Nie było u nas rządu Quislinga czy Petaina, nie było armii Własowa, ani dywizji SS na wzór tych organizowanych w Holandii czy Danii. Polska policja nie spędzała Żydów na stadiony i nie odsyłała ich do Auschwitz – jak to robili Francuzi. Zaborcom nie udało się kupić ani jednego autorytetu moralnego – bo trudno nadać tę rangę Skiwskiemu czy Wasilewskiej. Zaborcy musieli zadowolić się szumowinami.
Mamy wiele powodów aby być dumnymi z naszej ojczystej historii i tradycji.

Marta Korabik
radna Rady Miejskiej w Niepołomicach