Okiem Radnego to zbiór felietonów autorstwa Pań i Panów Radnych zasiadających w Radzie Miejskiej w Niepołomicach. Wyrażone w nich opinie są prywatnymi opiniami ich Autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Miasta i Gminy Niepołomice. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Słabe to prawo w świetle wartości jakim hołduje znakomita większość Narodu Polskiego, wytargowana od udręczonego dekadami okupacji ludu, oszukanego przez ludzi już przesiąkniętych utopijnymi ideologiami a podszywającymi się pod jego wymordowane elity. Nasze wartości na których została zbudowana potęga narodów Europy przyćmiewająca cały świat to wartości cywilizacji Łacińskiej wypieranej wszelkimi sposobami z wszystkich sfer naszego życia. Greckie podejście do prawdy, rzymskie do prawa oraz chrześcijański personalizm są gwarantem oparcia się inwazji innych cywilizacji na Europę i bezpiecznego rozwoju w niej naszego państwa i Narodu.

Ale ta konstytucja to jedyne prawo jakie mamy, jedyny gwarant ładu i porządku społecznego więc musimy się jej na razie trzymać. Zapisane są w niej nasze podstawowe prawa, zapisane są słabo, nieprecyzyjnie i pozostawiają możliwość szerokiej interpretacji na naszą niekorzyść. Pozostawiają wiele furtek umożliwiających dalsze podstępne niszczenie wartości w jakich byliśmy wychowywani przez pokolenia niekiedy w podziemnej konspiracji.

Pomimo to w dalszym procesie tworzenia prawa, ustawach, uchwałach, rozporządzeniach widać dalszy postęp pogorszającej się służby prawa Narodowi. Co gorsza akty te często łamią samą Konstytucję wyraźnie naruszają te i tak słabo sprecyzowane w niej podstawowe prawa człowieka.

W tekście tym chciałbym się skupić na jednym z pośród praw człowieka łamanych tak często w majestacie tak zwanego prawa w naszym kraju. Te tak zwane prawa same łamią prawa nadrzędne więc same są bezprawiem. Dobrym tego przykładem będzie prawo własności bo nie chcę tu przytaczać tak drastycznych przykładów jak odbieranie prawa do życia czyli eugenika stosowana w naszym kraju na chorych nienarodzonych.

Prawo własności stanowi obok prawa do życia i prawa do wolności jedno z trzech podstawowych praw człowieka. W wyniku dotychczasowego braku naszych elit i długotrwałego duraczenia przez wrogie nam ideologie obywatele stracili pewną wrażliwość i pozwalają sobie na razie na odbieranie im, a na pewno na drastyczne ograniczanie prawa własności tak niezbędnego do osiągania dóbr a co za tym idzie dobrobytu.

Weźmy na ten przykład prawo do dysponowania swoją nieruchomością. Pozwolenia koncesje i podatki są tymi formami ograniczania własności uniemożliwiającymi i blokującymi potencjał gospodarczy narodu. Można by jeszcze naszymi nadwyrężonymi przez marksizm umysłami wykonać szpagat intelektualny i spróbować uracjonalizować pewne zapisy ustawy „Prawo Budowlane” lub Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego jednak tak zwana Ustawa Krajobrazowa jest nie do zaakceptowania w żaden sposób i wygląda rodem jak ze snu bolszewika.

15 maja 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski przy głośnym sprzeciwie posłów Prawa i Sprawiedliwości podpisał w atmosferze przedwyborczej „ ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu” zwaną potocznie „ustawą krajobrazową”. Ustawa ta daje między innymi możliwość wprowadzania przez samorząd gminny uchwał krajobrazowych likwidujących już całkowicie możliwość decydowania właściciela o kształcie jego nieruchomości.

W ślad za tym poszła również Rada Miejska w Niepołomicach uchwalając prawie jednogłośnie przystąpienie do prac nad projektem uchwały krajobrazowej. Prace nad projektem na domiar złego zlecono zewnętrznej firmie, jakby nie było prawników na etacie w Urzędzie Miasta co zapewne znacznie będzie kosztować właścicieli rzeczonych nieruchomości (podatników).

Wszczęcie tego procesu uzasadniano zlikwidowaniem z przestrzeni publicznej brzydkich reklam i banerów. W rzeczywistości na podstawie tej uchwały urzędnicy będą decydować o kształcie ogrodzeń na posesjach i tego co na nich wieszamy, reklamach i szyldach oraz wprowadzą ich normalizację i opodatkowanie, nie wspomnę już o obiektach małej architektury. Oczywiście za nie stosowanie się do zaleceń urzędników będą kary i mandaty. Brakuje tylko jednakowych mundurków dla nas wszystkich na wzór Chińskiej Republiki Ludowej. Kto i na jakiej podstawie będzie decydował że coś jest ładne albo brzydkie. W skrajnych przypadkach może dojść do sytuacji że urzędnik zadecyduje jakie duże i w jakim kolorze będziemy mieli krasnale ogrodowe.

A co z banerami wyborczymi którego ugrupowania będą estetyczne a którego nie? Takie i inne pytania nasuwają się na widok tak kuriozalnego prawa i za nią idącego braku poszanowania dla prywatnej własności. 10 października 2019 r. ruszyły konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia uchwały krajobrazowej można było odpowiedzieć na zmanipulowane pytania sugerujące odpowiedzi typu: czy lubisz brzydkie reklamy? Koniec prac nad projektem uchwały jest przewidziany na grudzień 2020r. Regulacja ta narusza istotę prawa własności, a co za tym idzie jest niezgodna z art.64 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest bezprawiem.

Nie możemy pozwolić aby urzędnicy dostali tak represyjne narzędzie. Ratujmy resztki prawa własności jakie posiadamy. Nie składajmy na ołtarzu subiektywnych doznań estetycznych resztek prawa własności. Idźmy do naszych radnych niech gdy prawo to zostanie poddane głosowaniu przez Radę Miejską w Niepołomicach zagłosują przeciwko. Rezultatem tego będzie pojawianie się czasem tu i ówdzie brzydkiej reklamy czy krzywego płotu ale to zniesiemy, różnorodność ma też swój urok a na pewno jest zdrowsza. Brońmy naszych praw zapisanych w Konstytucji RP.

Gdyby jednak nie udało się i natrafimy na brak wrażliwości na nasze wartości u lokalnych decydentów to jest nadzieja bo z odsieczą ma przyjść obecny Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który podjął już prace nad nową „Ustawą Prawo Budowlane” która to ma liberalizować prawo budowlane najważniejsze są zapowiedzi że ma znosić „ustawę krajobrazową”.

No i pamiętajmy że ustawę musi podpisać Prezydent, więc musimy mieć prezydenta sprzyjającego obecnemu rządowi.

Radny Rady Miejskiej w Niepołomicach
Wojciech Ciastoń