Sesja Rady Miejskiej
Dodane przez Szymon Urban dnia Maj 25 2017 23:20:16
Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej
Treść rozszerzona
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) z w o ł u j ę XXXI sesję Rady Miejskiej w Niepołomicach. Sesja odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. (środa), o godzinie 16:00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie XXXI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.  
4. Informacja nt. działalności Niepołomickiego Centrum Medycznego oraz Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach. 
5. Informacja nt. działalności Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach oraz O.H.P. w Niepołomicach. 
6. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. 
7. Interpelacje radnych. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na 2017 r.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2017 – 2044. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy”. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Niepołomice na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.” 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 391 położonej w Chobocie) 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 410 położonej w Chobocie) 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 374 położonej w Chobocie) 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 1302 położonej w Zabierzowie Bocheńskim) 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dotyczy działki nr 2541/5 położonej w Niepołomicach) 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 476 położonej w Staniątkach). 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 3950/9 położonej w Niepołomicach). 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 4427 położonej w Niepołomicach). 
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 1361 położonej w Podłężu).  
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice ograniczonym prawem rzeczowym służebności drogowej). 
23. Ogłoszenie podjętych uchwał. 
 24. Sprawy różne, wolne wnioski. 
 25. Zamknięcie XXXI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.