Urz康 od A do Z - Magistrat, telefony
Dodane przez Szymon Urban dnia Wrzesie 05 2005 14:07:26

Urz康 Miasta i Gminy w Niepo這micach

Plac Zwyci瘰twa 13
32-005 Niepo這mice

tel. +48 12 250-94-04, 250-94-34

fax +48 12 250-94-00
e-mail: magistrat@niepolomice.com
www.niepolomice.eu

Burmistrz: mgr in. Roman Ptak

Urz康 Miasta i Gminy w Niepo這micach jest czynny w poniedzia趾i od godziny 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku od 8.00 do 16.00, w pi徠ki od 8.00 do 15.00. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie komórki Urz璠u Miasta maj swoje siedziby w Magistracie.

 

Kasa UMiG jest czynna:

w poniedzia貫k – w godz. 8.15-16.15

od wtorku do czwartku - w godz. 8.15-15.15

w pi徠ek - w godz. 8.15-14.15

Przerwa w kasie codziennie 12.00-13.00. 

 

Burmistrz przyjmuje mieszka鎍ów w poniedzia趾i w godz. 15.00-17.00 w budynku Magistratu, pokój nr 9.
Przewodnicz帷y Rady Miejskiej przyjmuje mieszka鎍ów w poniedzia趾i w godz. 15.00-17.00 w Magistracie.

Numer NIP Urz璠u Miasta: 683-13-95-375
Numer gównego konta Urz璠u (wykorzystywanego m.in. do wp豉t za podatek od nieruchomo軼i): 75 86190006 0060 0600 0103 0001

Poni瞠j zamieszczamy wykaz poszczególnych komórek organizacyjnych wchodz帷ych w sk豉d Urz璠u.

Wydzia lub komórka Kierownik lub osoba odpowiedzialna Numer wewn皻rzny Numer bezpo鈔edni
Biuro Obs逝gi Klienta Beata Paw這wska 204 250-94-04
Biuro Burmistrza i Rady Miejskiej (pok. nr 9) Katarzyna Trzos-Panasiuk 234 250-94-34
Sekretarz Gminy (pok. nr 10) Teresa Ku幟a 231 2810 670
Wydzia Spraw Obywatelskich Antonina Siwek-Pilch 205 250 94 04

Ewidencja Ludno軼i (pok. nr 1) Bogus豉wa B彗 203,223 250-94-03
Urz康 Stanu Cywilnego (pok. nr 6) Anna Madej-Rogowicz 205 250-94-05
Referat Gospodarki Nieruchomo軼iami (pok. nr 2) Krystyna Rojek 207 250-94-07
Referat Strategii i Rozwoju (pok. nr 3) Wojciech Biernat 208 250-94-08
Kasa Anna Czy 222 250-94-22
Referat Zamówie Publicznych (pok. nr 5) Czes豉w Nowak 213,232 250-94-32
Ewidencja Przedsi瑿iorców  Marta Bielecka 202 250-94-02
Referat Kadrowo-P豉cowy (pok. nr 7) Teresa Ku幟a 212,220,
224
250-94-12
Referat Ksi璕owo軼i Finansowej i Planowania Bud瞠tu (pok. nr 8) Beata Kolasa 210,226, 221,236 250-94-10
Referat Inwestycji Drogowych (pok. nr 11) Grzegorz Sendor 219, 230 250-94-19
Referat Ochrony 字odowiska i Rolnictwa (pok. nr 14) Anna Wojas 201,206 250-94-01
Referat Wymiaru Podatków (pok. nr 15) Beata Czuraj 209,218,
229
250-94-09
Skarbnik (pok. nr 16) Beata Kolasa 216 250-94-16
Referat Realizuj帷y Projekty Zewn皻rzne (pok. nr 17) Stanis豉wa Krawczyk 215 250-94-15
Referat Inwestycji Komunalnych (pok. nr 18) Beata Kukla 211, 233 250-94-11
Archiwum Urz璠u Gra篡na Zych 239 250-94-39 
Radca prawny
Administrator bezpiecze雟twa informacji
Zbigniew υsi雟ki 214 250-94-14
Stanowiska ds. Informatyki (pok. nr 7) Krzysztof Lasek 227 250-94-27 
Stanowisko ds. Budownictwa Barbara Pichór 235 250-94-35
Stanowisko ds. Kontroli Wewn皻rznej (pok. nr 8) Celina Stelmach 210 250-94-10
Stanowisko ds. Audytu Wewn皻rznego Robert Pieprzyca    
Stanowisko ds. Bezpiecze雟twa i Higieny Pracy Zdzis豉w Nocu    
Referat Promocji i Kultury (ul. Zamkowa 5) Szymon Urban 248,249,
250
250-94-48
Pe軟omocnik ds. Energetyki (ul. Zamkowa 5) Marek Mosurski 244,253 250-94-42
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji (ul. Zamkowa 5) Bogus豉w Iwulski  244,253 250-94-53
Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej (ul. Zamkowa 5) Stanis豉w Nowacki 251,252,
254
250-94-51
Wydzia Edukacji (ul. Zamkowa 5) Danuta Wieczorek 245  250-94-45
Referat Edukacji (ul. Zamkowa 5) Marcin Jura 246,247,
258
250-94-46
Referat Ksi璕owo軼i Placówek O鈍iatowych (ul. Zamkowa 5) Dorota Bodzioch 242, 243, 257 250-94-42
Pe軟omocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (pl. Zwyci瘰twa 8) Janusz Kaczmarczyk   281 02 04
Stra Miejska (pl. Zwyci瘰twa 8) Janusz Kaczmarczyk   281 02 04
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Marek Kot    
Pe軟omocnik ds. Profilaktyki i Rozwi您ywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (ul. Grunwaldzka 11) Marzena Stawarz   281 22 55
Stanowisko ds. Osób Niepe軟osprawnych (ul. Targowa 5) Anna Morton   508 116 958
Lokalna Grupa Dzia豉nia (ul. Zamkowa 5) Grzegorz Leszczy雟ki  256 250 94 56


 

W budynku przy ul. 3 Maja 4 w Niepo這micach mieszcz si nast瘼uj帷e instytucje:

  • punkt Powiatowego Urz璠u Pracy. Numer telefonu: 281-22-64. Czynny w godz. 7.00-15, Strony przyjmowane s w godz. 8.00-14.00.
  • Gminne Centrum Informacji i Edukacji w Niepo這micach - GCI. Doradca zawodowy pe軟i w nim dy簑ry we wtorki i czwartki w godz. 14.00-18.00. Numer telefonu: 2813 065.
  • M這dzie穎we Centrum Karier Niepo這mice dzia豉 od poniedzia趾u do pi徠ku w godz. 7.45-15.45. Numer telefonu: 281-37-90
  • Ochotniczy Hufiec Pracy 6-2, czynny jest od poniedzia趾u do pi徠ku w godz. 7.30-15. 30  • Wy鈍ietl wi瘯sz map