Urz康 od A do Z - Magistrat, telefony
Dodane przez Szymon Urban dnia Wrzesie 05 2005 14:07:26

Urz康 Miasta i Gminy w Niepo這micach

Plac Zwyci瘰twa 13
32-005 Niepo這mice

tel. +48 12 2811 260, 2811 003

fax +48 12 2811 991
e-mail: magistrat@niepolomice.com
www.niepolomice.eu

Burmistrz: mgr in. Roman Ptak

Urz康 Miasta i Gminy w Niepo這micach jest czynny w poniedzia趾i od godziny 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku od 8.00 do 16.00, w pi徠ki od 8.00 do 15.00. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie komórki Urz璠u Miasta maj swoje siedziby w Magistracie.

 

Kasa UMiG jest czynna:

w poniedzia貫k – w godz. 8.15-16.15

od wtorku do czwartku - w godz. 8.15-15.15

w pi徠ek - w godz. 8.15-14.15

Przerwa w kasie codziennie 12.00-13.00. 

 

Burmistrz przyjmuje mieszka鎍ów w poniedzia趾i w godz. 15.00-17.00 w budynku Magistratu, pokój nr 9.
Przewodnicz帷y Rady Miejskiej przyjmuje mieszka鎍ów w poniedzia趾i w godz. 15.00-17.00 w Magistracie.

Numer NIP Urz璠u Miasta: 683-13-95-375
Numer gównego konta Urz璠u (wykorzystywanego m.in. do wp豉t za podatek od nieruchomo軼i): 75 86190006 0060 0600 0103 0001

Poni瞠j zamieszczamy wykaz poszczególnych komórek organizacyjnych wchodz帷ych w sk豉d Urz璠u.

Wydzia lub komórka Kierownik lub osoba odpowiedzialna Numer wewn皻rzny Numer bezpo鈔edni
Biuro Obs逝gi Klienta Beata Paw這wska 204 2811 260
Biuro Burmistrza i Rady Miejskiej (pok. nr 9) Katarzyna Trzos-Panasiuk 224 2811 046
Sekretarz Gminy (pok. nr 10) Teresa Ku幟a
2810 670

Ewidencja Ludno軼i (pok. nr 1) Bogus豉wa B彗 203 2811 254
Ewidencja Przedsi瑿iorców Marta Bielecka 202 2811 003
Referat Gospodarki Nieruchomo軼iami (pok. nr 2) Krystyna Rojek 207 2811 011
Referat Planowania Przestrzennego (pok. nr 2) Wojciech Biernat 208 2811 649
Kasa Anna Czy 222  
Referat Zamówie Publicznych (pok. nr 5) Czes豉w Nowak 213  
Urz康 Stanu Cywilnego (pok. nr 6) Antonina Siwek-Pilch 205 2811 176
Referat Kadrowo-P豉cowy (pok. nr 7)
 212  2811 482
Referat Ksi璕owo軼i Finansowej i Planowania Bud瞠tu (pok. nr 8)   226, 221, 236 2811 181
Referat Inwestycji Drogowych (pok. nr 11) Grzegorz Sendor 219, 230  
Referat Ochrony 字odowiska i Rolnictwa (pok. nr 14) Anna Wojas 206 2812 448
Referat Wymiaru Podatków (pok. nr 15) Beata Czuraj 209, 218 2812 465
Skarbnik (pok. nr 16) Beata Kolasa 216 2813 715
Referat Realizuj帷y Projekty Zewn皻rzne (pok. nr 17) Stanis豉wa Krawczyk 215
Referat Utrzymania Inwestycji (pok. nr 18) Beata Kukla 211, 233 2811 018
Archiwum Urz璠u Gra篡na Zych    
Stanowisko ds. Funduszy Zewn皻rznych (pok. nr 3) Agnieszka Lig瞛a 208 281 16 49
Stanowisko ds. Informatyki (pok. nr 7) Krzysztof Lasek 227, 228  
Stanowisko ds. Budownictwa     357 56 15, 378 96 30
Stanowisko ds. Kontroli Wewn皻rznej (pok. nr 8) Celina Stelmach  211, 233  2811 018
Stanowisko ds. Audytu Wewn皻rznego Robert Pieprzyca    
Stanowisko ds. Bezpiecze雟twa i Higieny Pracy Zdzis豉w Nocu    
Referat Strategii i Promocji (ul. Zamkowa 5) Szymon Urban   378 35 01, 376 82 74
Wydzia Rozwoju Gospodarczego (ul. Zamkowa 5) Marek Mosurski 244  2813 793
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji (ul. Zamkowa 5) Bogus豉w Iwulski  244 2813 793
Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej (ul. Zamkowa 5) Stanis豉w Nowacki
346 40 18, 281 84 61
Wydzia Edukacji (ul. Zamkowa 5) Danuta Wieczorek   281 10 20
Referat Edukacji (ul. Zamkowa 5) Marcin Jura   378 95 64
Referat Ksi璕owo軼i Placówek O鈍iatowych (ul. Zamkowa 5) Dorota Bodzioch 242 346 13 36
Pe軟omocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (pl. Zwyci瘰twa 8) Janusz Kaczmarczyk   281 02 04
Stra Miejska (pl. Zwyci瘰twa 8) Janusz Kaczmarczyk   281 02 04
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych Marek Kot    
Pe軟omocnik ds. Profilaktyki i Rozwi您ywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (ul. Grunwaldzka 11) Marzena Stawarz   281 22 55
Stanowisko ds. Osób Niepe軟osprawnych (ul. Targowa 5) Anna Morton   508 116 958
Budownictwo (wydzia Starostwa Powiatowego; pl. Zwyci瘰twa 13) Danuta Wierzbicka   357 56 15


W budynku przy ul. 3 Maja 4 w Niepo這micach mieszcz si nast瘼uj帷e instytucje:

  • punkt Powiatowego Urz璠u Pracy. Numer telefonu: 281-22-64. Czynny w godz. 7.00-15, Strony przyjmowane s w godz. 8.00-14.00.
  • Gminne Centrum Informacji i Edukacji w Niepo這micach - GCI. Doradca zawodowy pe軟i w nim dy簑ry we wtorki i czwartki w godz. 14.00-18.00. Numer telefonu: 2813 065.
  • M這dzie穎we Centrum Karier Niepo這mice dzia豉 od poniedzia趾u do pi徠ku w godz. 7.45-15.45. Numer telefonu: 281-37-90
  • Ochotniczy Hufiec Pracy 6-2, czynny jest od poniedzia趾u do pi徠ku w godz. 7.30-15. 30  • Wy鈍ietl wi瘯sz map