Strona główna
Flaga
Flaga
Flaga
Flaga
Flaga
Flaga
Flaga
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Szukaj

Przeszukaj Niepołomice razem z Google.

Newsletter

Subskrybuj newsletter, bądź na bieżąco z nowościami na stronie.

Zobacz

Raport o Stanie Gminy 2010-2013.
Raport o Stanie Gminy 2013-2016.

Wybrane Tagi

Administracja publiczna
atrakcje
bezpieczeństwo
budżet obywatelski
Dni Niepołomic
gospodarka odpadami
komunikacja
kontakt
niska emisja
Plan zagospodarowania
Projekt solarny
przetargi i zamówienia
remonty i inwestycje
sukces
Turystyka
Urząd Miasta i Gminy
zdrowie
zwierzęta

Twitter

  
Dla Podwójnie wyjątkowych z dysleksją

 Dla Podwójnie wyjątkowych z dysleksją

4 kwietnia 2017 · 1020 czytań · Drukuj


O powstaniu Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Niepołomicach, o tym dla kogo jest ta inicjatywa i jakie działania są planowane w najbliższym czasie rozmawiamy z jego założycielką Marią Foryś. 

Joanna Kocot: Czym jest dysleksja?
Maria Foryś: Dysleksja to specyficzne trudności w uczeniu się, występujące u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. 

Czy dysleksja to choroba?
Dysleksja jest zaburzeniem uczenia się. Można zminimalizować trudności występujące w jej przebiegu. Mitem jest, że z dysleksji wyrasta się, a jej objawy cofają się samoistnie. Problem dotyczy również osób dorosłych z powodu organicznych uszkodzeń struktur mózgowych na skutek np. udarów, wylewów krwi czy chorób nowotworowych.

Jak dużej części społeczeństwa dotyka?
W krajach europejskich odsetek dzieci z dysleksją to od 10-15% uczniów, w Polsce jest mniejszy, wynosi 9-10%. Oznacza to, że w szkolnej klasie jest kilkoro dzieci z dysleksją. Dysleksja występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt. 

Co można robić, żeby wspierać osoby z dysleksją?
Bardzo wiele. Najważniejsze, aby działać zarówno w zakresie mocnych, jak i słabych stron uczniów z dysleksją. Rozumieć działania pomocowe wieloaspektowo i wielokierunkowo. Wczesna diagnoza dysleksji wraz z podętymi działaniami naprawczymi ma decydujący wpływ na poprawę. 

Zainaugurował u nas działalność Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
Tak, w Niepołomicach rozpoczyna działalność Polskie Towarzystwo Dysleksji, które zrzesza rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu czyli dysleksją rozwojową oraz profesjonalistów służących im pomocą: pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli-terapeutów. Celem Towarzystwa, zgodnie z statutem jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych rodziców, nauczycieli, pedagogów, nauczycieli terapeutów, logopedów, psychologów zmierzających do wzbogacania możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, do pomocy diagnostyczno-terapeutycznej w przypadkach specyficznych trudności w uczeniu się oraz tworzenia warunków do ich pełnego rozwoju intelektualnego i emocjonalno-społecznego. Polskie Towarzystwo Dysleksji jest członkiem European Dyslexia Association (Europejskiego Towarzystwa Dysleksji). Jest to renomowana instytucja, działająca od ponad 25 lat na polu diagnostycznym i terapeutycznym. Niepołomice z organizowanym obecnie oddziałem dołączają do tych wysoko specjalistycznych działań. 

Gdzie odbywają się spotkania?
Zainicjowaliśmy je w Szkole Podstawowej w Podłężu. Korzystamy też z otwartej przestrzeni Laboratorium Aktywności Społecznej.

Kiedy będzie można wziąć w nich udział?
Stałe otwarte spotkania odbywać się będą co miesiąc, szczególnie w obecnej początkowej formie naszego działania. Warsztaty i inne formy będą ogłaszane zarówno na budowanej przez nas stronie internetowej jak i Facebooku.

Skąd pomysł na Polskie Towarzystwo Dysleksji w Niepołomicach?
Od końca lat 90. zajmuję się pracą zarówno diagnostyczną, jak i terapeutyczną z osobami z dysleksją. Prowadziłam badania naukowe nad mocnymi stronami osób z dysleksją w ramach dysertacji doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem czynnym diagnostą i terapeutą oraz wykładowcą kursów z zakresu zaburzeń komunikacji języka i mowy u dzieci i dorosłych dla studentów. Założony przeze mnie Oddział PTD w Niepołomicach, gdzie mieszkam, jest mi bardzo bliski. Zapraszam do współpracy rodziców i profesjonalistów, chcących się zaangażować na rzecz dzieci i dorosłych z dysleksją. Pewne działania rozpoczęłam kilka lat temu zakładając w Niepołomicach Centrum Rozwoju Zdolności i Terapii Mowy Podwójnie wyjątkowi. 
Centrum działa w Vitalmed dla dzieci i dorosłych z trudnościami w rozwoju mowy i języka równocześnie stymulując ich zdolności i uzdolnienia. Jego misją są Podwójnie wyjątkowi, a zatem osoby, które borykają się z trudnościami, a u których chcemy dostrzec także ich możliwości już na początku terapii. Pomaga temu specjalnie opracowany system działań specjalistycznych, nastawionych na rozwój zarówno mocnych jak i słabych stron, skierowany dla małych i dużych pacjentów. 

Jakie będą podstawowe cele Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Niepołomicach?
Coraz częściej spotykam się z postawą rodziców, którzy rozumieją, iż opinia wydana z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej jest wezwaniem do pracy z swoim dzieckiem, a nie przywilejem. To bardzo cieszy, że tak rodzice myślą. Potrzebują wówczas konkretnych wskazówek, począwszy od planowania dnia dziecka do informacji o specjalistycznych metodach i związanych z nimi ćwiczeniach doskonalących czytanie i pisanie bądź liczenia. Potrzebują także wskazówek dotyczących wsparcia swojego dziecka w mocnych stronach i to powinno zadziać się w naszym Oddziale.

W Oddziale PTD będziemy nastawieni na dysleksję, równocześnie stymulując zdolności i uzdolnienia. Dziecko czy dorosły z dysleksją należą do grupy osób Podwójnie wyjątkowych. Z takim przesłaniem zaplanowaliśmy konferencję jesienią w Niepołomicach, na którą przyjedzie z Gdańska do Niepołomic m.in. prof. dr hab. Marta Bogdanowicz – założycielka PTD oraz autorka licznych badań naukowych oraz ponad 300 publikacji z zakresu dysleksji.

Oddział PTD jest zaproszeniem dla wszystkich rodziców dzieci z dysleksją oraz profesjonalistów do wspólnego działania na rzecz dysleksji. PTD to otwarta przestrzeń dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem dysleksji dla sympatyków jak i członków. 

prof. M.Bogdanowicz i M.Foryś - prelegentki konferencji w Łodzi (2016)W jaki sposób można stać się członkiem PTD?
Możliwość wstąpienia i wypełnienia deklaracji istnieje podczas otwartych comiesięcznych spotkań lub kontaktując się z nami pod adresem: ptd.oddzial.niepolomice@gmail.com. Za niedługo powstanie strona internetowa, na której będzie do pobrania deklaracja członkowska. Obecnie można ją pobrać z strony www.ptd.edu.pl oraz wpłacając składkę członkowską na konto: BZ WBK Oddział II w Gdańsku, 72 1090 1098 0000 0001 2264 3527 z dopiskiem Oddział w Niepołomicach.

Co daje takie członkostwo?
Niepowtarzalną okazję spotykania się w gronie osób zainteresowanych problematyką dysleksji, możliwość korzystania z wiedzy autorytetów w tej dziedzinie, wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań, by potem wdrożyć je w swojej pracy z dzieckiem dyslektycznym. Ponadto członkowie korzystają z ulgi w opłatach za konferencje i szkolenia organizowane przez PTD. Mają także możliwość uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach szkoleniowych, organizowanych przez oddziały PTD w całej Polsce. Są informowani o nowościach wydawniczych, zmianach w przepisach prawa itp. Zapraszamy do zapisania się do naszego Oddziału. Członkiem może być rodzic, profesjonalista (nauczyciel, terapeuta pedagogiczny, psycholog, pedagog, logopeda) bądź osoba zainteresowana samym zagadnieniem dysleksji.

Co planujecie w najbliższym czasie?
Startujemy od Otwartych Spotkań dla wszystkich zainteresowanych. Od marca rozpoczęłam wykłady pt.: „Zrozumieć dysleksję” Ustalone są także warsztaty szkoleniowe, m.in. pierwszy z Metody Dobrego Startu, który rusza w kwietniu. Są to działania bezpłatne. To nasza praca społeczna na rzecz Niepołomic i gmin ościennych. W planach mamy stałe działania wspierające rodziców, nauczycieli i terapeutów uczniów z dysleksją.

Jak zamierzacie działać?
Stałym elementem są Otwarte Spotkania Polskiego Towarzystwa Dysleksji organizowane przez nas co miesiąc w Laboratorium Aktywności Społecznej. W ramach tych spotkań chcemy upowszechniać wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się oraz sposobów ich przezwyciężania. Ponadto organizujemy szkolenia dla profesjonalistów, dające im uprawnienia do stosowania konkretnych metod terapeutycznych. Możemy także udzielać pomocy diagnostyczno-terapeutycznej dzieciom i młodzieży oraz pomocy merytorycznej i prawno-organizacyjnej rodzicom, nauczycielom i osobom dorosłym z dysleksją. Chcemy także inspirować i wspierać działalność placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych w zakresie pomocy diagnostyczno-terapeutycznej. Ważna jest współpraca z samorządem terytorialnym w sferze realizacji jego zadań własnych, zgodnych z programem Towarzystwa. 

Istotnym wymiarem są organizowane przez nas akcje społeczne. Zaplanowaliśmy następujące akcje: Czytamy razem, Projekt Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją, Przedszkoli Dobrego Startu oraz coroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Ponadto tworzymy własne autorskie programy. 

Dziękuje za rozmowę.

Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Niepołomicach
e-mail: ptd.oddzial.niepolomice@gmail.com; tel. 606 609 276 
Deklaracja członkowska do pobrania na stronie http://www.ptd.edu.pl i przesyłacie Państwo na ptd.oddzial.niepolomice@gmail.com
Składka członkowska: BZ WBK Oddział I w Gdańsku
72 1090 1098 0000 0001 2264 3527 z dopiskiem Oddział w Niepołomicach

Autorskie programy i akcje Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Niepołomicach:

Czytamy razem to akcja, która ruszyła z inicjatywy prof. zw. dr hab. M. Bogdanowicz przy współpracy z YMCA. Obecnie patronat obejmuje Zarząd PTD w Gdańsku i Fundacja FLY w Gdyni pod kierownictwem dyr. R. Daruka. Program jest cenną pomocą dla dzieci mających trudności w czytaniu, w tym także o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które nie mogą liczyć z różnych przyczyn na pomoc najbliższych osób. Wielką wartością programu jest udział wolontariatu, czyli zaangażowanie osób, które poświęcają czas i wysiłek w imię idei i szczerej chęci niesienia pomocy dzieciom. 

Projekt Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów z dysleksją lub trudnościami w nauce czytania i pisania przez udzielenie im specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Organizacja pomocy opiera się na „Modelowym systemie profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją”, który stanowi wzorzec postępowania wobec uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz jest zgodna z założeniami projektu rozporządzenia MEN dotyczącego pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Autorski program Senior Dyslexia Action, w którym osoby starsze dzieląc się swoim bankiem godzin oraz doświadczeniem wspólnie z osobami z dysleksją czytają oraz komunikują się. Współpracujemy w tym zakresie z Domem Pomocy Społecznej wraz z Domem dziennego pobytu w Staniątkach. 

Autorski projekt Dysleksja i podwójna wyjątkowość to specjalnie opracowany system działań specjalistycznych nastawionych na rozwój zarówno mocnych jak i słabych stron skierowany zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. Połączony on będzie z realizacją w Niepołomicach Punktu Konsultacyjnego dla dzieci Podwójnie wyjątkowych. Idea funkcjonowania takiego punktu zakłada, iż ucznia napotykającego trudności w uczeniu się, uczestniczącego w dodatkowych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, borykającego się w szkole z czytaniem i pisaniem, a jednocześnie posiadającego wysoki poziom zdolności ogólnych i/lub prezentującego uzdolnienia w wybranych obszarach, należy szczególnie wspierać, akcentując jego mocne strony, budując wiarę w siebie i we własne możliwości. 


· Udostępnij


Wygenerowano w sekund: 0.08
91,985,680 Unikalnych wizyt